NEDĚLNÍ STRÁNKA  22

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

2. června 2024           Těla a Krve Páně                        22/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h, 18.30 h

                                                                      St, Pá: 12.00 h

Kaple sv. Karla Boromejského:                  Čt: 18.30 h

Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu

Milé sestry a milí bratři,

          blíží se volby do Evropského parlamentu. Chceme vás povzbudit k účasti. K Božímu království, které máme utvářet svým životem už zde na zemi, nás nepřivede pasivita a tím méně lhostejnost.

Náš kontinent prochází těžkými zkouškami. Jde nejen o naši ekonomickou prosperitu, bezpečí, ale také o svobodu a budoucnost příštích generací.

Pán Ježíš o svých následovnících říká, že jsou „solí země“ (Mt 5,13). Vyberme tedy pozorně ty, kteří chtějí být touto solí i v širším společenství národů a států, jehož jsme už dvacet let součástí. Zvolme si zástupce, kteří jsou připraveni nás reprezentovat a hájit přitom principy, které chceme do tohoto světa vnášet i v prostoru Evropské unie. Postarejme se svou účastí ve volbách do Evropského parlamentu, aby i tam nadále hlas křesťanů zazníval. Zvolené poslance pak doprovázejme svými modlitbami.

K dobré volbě vám žehnají

Biskupové české a moravské církevní provincie

P. Mariusz Andrzej Przygoda

Oznamujeme, že v sobotu 18. května 2024 zemřel P. Mariusz Andrzej Przygoda, který vypomáhal také v pražské farnosti Karlín. Rozloučení se uskuteční v pondělí 3. června 2024 v Polsku. Za jeho život pro Pána poděkujeme při mši svaté v kostele sv. Václava v Praze na Smíchově v úterý 4. června 2024 v 10 hodin.

7. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

„Nejsvětější Srdce Páně“ je termín náboženské úcty, charakterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek slaví církev třetí pátek po letnicích. Mše svatá bude jako obvykle v 12:00.

7. 6. Noc kostelů od 18:00 do 22:00

Potřebujeme ještě lidí, kteří by pomohli během noci kostelů přivítat návštěvníky a hlídat kostel. Kontakt: farnost@farnost-karlin.cz

8. 6. Výlet do přírody pro děti a rodiny

          Naším cílem bude rozhledna a Keltské oppidum Závist. Pojedeme vlakem na Zbraslav a zbytek urazíme pěšky. Délka pěší cesty bude 5 až 10 km, cesta je vhodná pro kočárky. Na místě poobědváme z vlastních zásob. Odjedeme z Prahy ráno a vrátíme se v pozdním odpoledni. Přesné časy a délka výletu budou přizpůsobeny účastníkům. Proto se prosím přihlaste co nejdříve otci Markovi (703 459 184, m.mikulastik@sancarlo.org)

9. 6. První svaté přijímání

Příští týden čtyři naši malí farníci přijmou první svaté přijímání při mši v 9:30. Pamatujme na ně v těchto dnech ve svých modlitbách.

9. 6. Kafé po mši

          Zveme všechny po ranní mši svaté na faře. Drobné občerstvení vítáno, káva a čaj jsou zajištěny.

10. 6. Klub seniorů

         V pondělí 10. 6. v 10h bude opět klub seniorů u sester Salesiánek v ulici Vítkova 12, sraz před kaplí sv. Karla Boromejského. Zveme i nové farníky.

Televize Noe otevírá mladým křesťanům cestu do médií

Televize Noe ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze (Publicistika), jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, hledá zájemce o práci v médiích. Pro mladé křesťany, kteří mají po maturitě a chtěli by zkusit práci v médiích, je výbornou příležitostí Akademie televize Noe. V rámci ní televize Noe zajistí vybraným zájemcům o studium Publicistiky výraznou finanční pomoc na pokrytí školného (v roce 2024/25 činí 32 000Kč).

Základní informace o Akademii: https://www.vosp.cz/noe

Kontakt: Lukáš Jirsa, jirsa@telepace.cz


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786
Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz
Stránku připravili: P. Stefano, P. Marco, P. Marek 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.