NEDĚLNÍ STRÁNKA 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

9. června 2024            10. Neděle v mezidobí               23/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                       Ne: 09.30 h, 18.30 h

                                                                        St, Pá: 12.00 h

Kaple sv. Karla Boromejského:                    Čt: 18.30 h

Audience papeže Františka 5. 6. 2024 – „Vítr vane, kam chce“

V dnešní katechezi bych se s vámi rád zamyslel nad jménem, kterým je Duch svatý nazýván v Bibli. První, co o člověku víme, je jeho jméno. Právě podle něj ho nazýváme, rozlišujeme a pamatujeme si ho. Třetí osoba Trojice má také jméno: nazývá se Duch svatý. Ale „Duch“ je latinizovaná verze. Jméno Ducha, pod kterým ho znali Maria, Ježíš a apoštolové, je Ruach, což znamená dech, vítr, vanutí.

Co nám tedy o Duchu svatém říká jeho jméno Ruach? Obraz větru slouží především k vyjádření moci božského Ducha svatého. Vítr je totiž ohromující a nezdolná síla, která dokáže pohnout i oceány.

Chceme-li objevit plný význam biblických skutečností, nesmíme se zastavit u Starého zákona, ale musíme dojít až k Ježíši. Vedle síly Ježíš vyzdvihne další charakteristiku větru, a to jeho svobodu.

Svatý Pavel z toho učiní základní zákon křesťanského jednání: „Kde je duch Páně, tam je svoboda“, říká. Svobodný člověk, svobodný křesťan, je ten, kdo má Božího Ducha. Jedná se o velmi zvláštní svobodu, zcela odlišnou od toho, co se běžně chápe. Není to svoboda k tomu, aby si člověk dělal, co chce, ale svoboda ke svobodnému konání toho, co chce Bůh! Nikoliv svoboda konat dobro nebo zlo, ale svoboda konat dobro a konat ho svobodně, tedy z přitažlivosti, nikoliv z donucení. Jinými slovy svoboda dětí, nikoli otroků.

Svatý Pavel si je dobře vědom zneužití a nepochopení, k němuž může dojít v souvislosti s touto svobodou; Galaťanům proto píše: „Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou.“. Jde o svobodu, která se projevuje tím, co se zdá být jejím opakem, projevuje se službou, a ve službě je pouze pravá svoboda.

Bratři a sestry, odkud čerpáme tuto svobodu Ducha, tak protichůdnou svobodě založené na sobectví? Odpověď se skrývá ve slovech, která Ježíš jednoho dne pronesl ke svým posluchačům: „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní“. Jde o svobodu, kterou nám Ježíš dává. Prosme Ježíše, aby nás skrze svého Ducha svatého učinil skutečně svobodnými muži a ženami. Svobodnými ke službě v lásce a radosti.

10. 6. Klub seniorů

         V pondělí 10. 6. v 10h bude opět klub seniorů u sester Salesiánek v ulici Vítkova 12, sraz před kaplí sv. Karla Boromejského. Zveme i nové farníky.

23. 6. Kafé po mši

         Zveme všechny po ranní mši svaté na faře. Drobné občerstvení vítáno, káva a čaj jsou zajištěny.

Termíny sobotních akcí pro dětí v roce 2024

14. 9. Zahájení roku farností s dětmi

19. 10., 16. 11., 14. 12.

Program akcí budeme ještě specifikovat.

Pouť po stopách pátera Toufara

Hnutí Comunione e liberazione vás zve na třídenní pouť po stopách pátera Toufara při slavnosti Povýšení sv. Kříže.

Termín pouti: pátek 20. – neděle 22. září 2024

Trasa pouti: Želiv – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Celková vzdálenost: 31-34 km; sobota: 23-26 km; neděle: 8 km

Další informace a přihlášení na: https://cz.clonline.org                   


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786
Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz
Stránku připravili: P. Stefano, P. Marco, P. Marek 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.