NEDĚLNÍ STRÁNKA  21

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

26. května 2024         Nejsvětější Trojice                    21/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h, 18.30 h

                                                                      St, Pá: 12.00 h

                                                                          So: 12.00 h                                              

Kaple sv. Karla Boromejského:                  Čt: 18.30 h

Promluva papeže Františka před modlitbou Regina Coeli
19. 5. 2024 Seslání Ducha Svatého

          Dnes, o slavnosti Letnic, slavíme seslání Ducha svatého na Marii a apoštoly. V evangeliu dnešní liturgie Ježíš mluví o Duchu svatém a říká, že nás naučí „všemu, co uslyší“ (srov. J 16,13). Co však tento výraz znamená? Co Duch svatý slyšel? O čem k nám mluví?

          Mluví k nám slovy, která vyjadřují obdivuhodné city, jako je náklonnost, vděčnost, důvěra, milosrdenství. Slovy, díky nimž poznáváme krásný, zářivý, konkrétní a trvalý vztah, jakým je věčná Boží láska, slovy, která k sobě promlouvají Otec a Syn. Jsou to totiž proměňující slova lásky, která v nás opakuje Duch svatý a která je pro nás dobré slyšet, protože tato slova plodí a dávají růst stejným citům a záměrům v našich srdcích: jsou to úrodná slova.

          Proto je důležité, abychom se jimi živili každý den, slovy Božími, slovy Ježíšovými, inspirovanými Duchem. A mnohokrát říkám: přečtěte si kousek evangelia, mějte malé, kapesní evangelium a noste ho s sebou, využívejte příznivých momentů. Kněz a básník Klement Rebora, když mluvil o svém obrácení, si do svého deníku zapsal: „A Slovo umlčelo mé tlachání!“. Boží slovo umlčuje naše povrchní tlachání a nutí nás mluvit vážná slova, krásná slova, radostná slova. „A Slovo umlčelo mé tlachání!“. Naslouchání Božímu slovu umlčuje tlachání. Tak v nás dáváme prostor hlasu Ducha svatého. A pak při adoraci – nezapomínejme na modlitbu tiché adorace, zvláště na prostou, tichou modlitbu adorace. A tam si vyslovovat dobrá slova, říkat si je v srdci, abychom je pak mohli říkat druhým, jeden pro druhého, a tak viděli, že to vychází z hlasu Utěšitele, Ducha.

          Drahé sestry a bratři, číst a meditovat evangelium, modlit se v tichu, říkat dobrá slova, to nejsou těžké věci, ne: všichni je můžeme dělat. Jsou snazší než urážet, rozčilovat se… A tak se ptejme sami sebe: jaké místo mají tato slova v mém životě? Jak je mohu kultivovat, abych lépe naslouchal Duchu svatému a stal se jeho ozvěnou pro druhé?

30. 5. Organizační setkání na Noc kostelů v 19:00

         Setkání bude na faře, rozdělíme si úkoly. Potřebujeme ještě lidi, kteří by pomohli během noci kostelů přivítat návštěvníky a hlídat kostel. Kontakt: farnost@farnost-karlin.cz

30. 5. Slavnost Těla a Krve Páně v hlavním městě Praze

          Mons. Jan Graubner srdečně zve všechen Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 30. května 2024
v 17.00 hodin bude pan arcibiskup sloužit v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově slavnou mši svatou. Po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí.

          V Karlíně slavnost Těla a Krve Páně se bude slavit příští neděli.

1. 6. Úklid kostela od 15:00 do 19:00

7. 6. Noc kostelů od 18:00 do 22:00

8. 6. Výlet do přírody pro děti a rodiny

          Naším cílem bude rozhledna a Keltské oppidum Závist. Pojedeme vlakem na Zbraslav a zbytek urazíme pěšky. Délka pěší cesty bude 5 až 10 km, cesta je vhodná pro kočárky. Na místě poobědváme z vlastních zásob. Odjedeme z Prahy ráno a vrátíme se v pozdním odpoledni. Přesné časy a délka výletu budou přizpůsobeny účastníkům. Proto se prosím přihlaste co nejdříve otci Markovi (703 459 184, m.mikulastik@sancarlo.org)

9. 6. Kafé po mši

          Zveme všechny po ranní mši svaté na faře. Drobné občerstvení vítáno, káva a čaj jsou zajištěny.


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786
Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz
Stránku připravili: P. Stefano, P. Marco, P. Marek 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.