NEDĚLNÍ STRÁNKA  20

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

19. května 2024         Seslání Ducha Svatého        20/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h, 18.30 h

                                                                      St, Pá: 12.00 h                                              

Kaple sv. Karla Boromejského:                  Čt: 18.30 h

Katecheze papeže Františka o lásce – 15. 5. 2024

Dnes budeme hovořit o třetí teologální ctnosti, o lásce. V dnešní době mají lásku všichni na jazyku; je na rtech tolika „influencerů“ a v refrénech tolika písní. Hodně mluvíme o lásce, ale co je to láska?

Křesťané ve starověku měli několik řeckých slov, kterými definovali lásku. Nakonec se ustálilo slovo „agapé“, které běžně překládáme jako „láska“. Pravdou je, že křesťané jsou schopni všech lásek světa: i oni se zamilovávají, více či méně, jak se to stává každému. I oni prožívají dobrotu, která je spojena s přátelstvím. I oni prožívají lásku k vlasti a univerzální lásku k celému lidstvu.

Existuje však větší láska, láska, která pochází od Boha a směřuje k Bohu, která nás uschopňuje milovat Boha, stát se jeho přáteli, a uschopňuje nás milovat bližního tak, jak ho miluje Bůh, s touhou sdílet přátelství s Bohem. Tato láska nás díky Kristu žene tam, kam bychom lidsky nešli: je to láska k chudým, k tomu, co je nemilované, k těm, kdo nás ne-milují a nejsou nám vděční. Je to láska k tomu, co by nikdo nemiloval; dokonce i k nepříteli. I k nepříteli. Je to „teologální“ ctnost, to znamená, pochází od Boha, je to dílo Ducha svatého v nás. Ježíš říká v horském kázání: „Milujete-li ty, kdo milují vás, jaká vděčnost vám náleží? I hříšníci milují ty, kdo je milují. A jestliže prokazujete dobro těm, kdo prokazují dobro vám, jaká vděčnost vám náleží? I hříšníci činí totéž“. A uzavírá: „Ale milujte své nepřátele, konejte dobro a půjčujte a nečekejte cokoli nazpět“. Nezapomínejme na toto.

V těchto slovech se láska zjevuje jako teologální ctnost a přijímá jméno dobročinnosti. Láska je dobročinnost. Okamžitě si uvědomíme, že je to láska obtížná, ba nemožná k praktikování, pokud člověk nežije v Bohu. Naše lidská přirozenost nás nutí spontánně milovat to, co je dobré a krásné. Ve jménu ideálu nebo velkého citu můžeme být dokonce velkorysí a konat hrdinské skutky. Boží láska však tato kritéria přesahuje. Křesťanská láska přijímá to, co je nemilé, nabízí odpuštění. Jak těžké je odpouštět. Kolik lásky je třeba, aby člověk odpustil!

Je to láska tak troufalá, že se zdá téměř nemožná, a přesto je to to jediné, co po nás zůstane.

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem

na měsíc květen 2024

Modleme se, ať na Blízkém východě nastane mír, aby se posílil vzájemný dialog a přinesl dobré plody

20. 5. Klub seniorů

         V pondělí 20. 5. v 10h bude opět klub seniorů u sester Salesiánek v ulici Vítkova 12, sraz před kaplí sv. Karla Boromejského. Zveme i nové farníky.

Panna Marie Pomocnice, patronka sester salesiánek

Ve čtvrtek 23.5. bude mše v kapli sv. Karla Boromejského už v 17 hodin, vigilie slavnosti Panny Marie Pomocnice a zároveň touto mší začne zahradní slavnost Církevní střední školy Jana Boska.

26. 5. Kafé po mši

          Zveme všechny po ranní mši svaté na faře. Drobné občerstvení vítáno, káva a čaj jsou zajištěny.

30. 5. Organizační setkání na Noc kostelů v 19:00

         Setkání bude na faře, rozdělíme si úkoly. Potřebujeme ještě lidí, kteří by pomohli během noci kostelů přivítat návštěvníky a hlídat kostel. Kontakt: farnost@farnost-karlin.cz

1. 6. Úklid kostela od 15:00 do 19:00

7. 6. Noc kostelů od 18:00 do 22:00

8. 6. Výlet do přírody pro děti a rodiny


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786
Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz
Stránku připravili: P. Stefano, P. Marco, P. Marek 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.