NEDĚLNÍ STRÁNKA 18

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

5. května 2024            6. neděle velikonoční          18/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                          Ne: 09.30 h, 18.30 h

                                                                            St, Pá: 12.00 h                                              

Kaple sv. Karla Boromejského:                      Čt: 18.30 h

Papežova katecheze o ctnosti víry 1. 5. 2024

Víra je ctnost, která utváří křesťana. Protože být křesťanem neznamená v první řadě přijmout kulturu s jejími průvodními hodnotami, ale být křesťanem znamená přijmout a opatrovat pouto, pouto s Bohem: já a Bůh; moje osoba a láskyplná Ježíšova tvář. Toto pouto z nás dělá křesťany.

Když už mluvíme o víře, napadá mě jedna epizoda z evangelia. Ježíšovi učedníci se plaví přes jezero a zastihne je bouře. Myslí si, že se jim to podaří silou svých paží, s pomocí zkušeností, ale člun se začne plnit vodou a oni zpanikaří (srov. Mk 4,35-41). Neuvědomují si, že mají řešení před očima: Ježíš je tam s nimi ve člunu, uprostřed bouře, ale Ježíš spí, říká evangelium. Když ho konečně probudí, vyděšení a dokonce rozzlobení, protože je tam nechal umírat, Ježíš je pokárá: „Proč se bojíte? Copak ještě nemáte víru?“ (Mk 4,40).

         Zde je tedy velký nepřítel víry: není to inteligence, není to rozum, jak bohužel někteří stále obsedantně opakují, tím velkým nepřítelem víry je však strach. Proto je víra prvním darem, který je třeba v křesťanském životě přijmout: darem, který je třeba přijmout a o který je třeba denně prosit, aby se v nás obnovoval. Zdánlivě je to malý dar, přesto je to dar zásadní. Když nás přivedli ke křtitelnici, rodiče jsou po oznámení jména, které nám vybrali, dotázáni knězem: „O co žádáte církev Boží?“. A rodiče odpovídají: „Víru, křest!“.

         Pro křesťanského rodiče, který si je vědom milosti, kterou dostal, je to dar, o který má prosit i pro své dítě: víru. Díky ní rodič ví, že ani uprostřed životních zkoušek se jeho dítě neutopí ve strachu. Strach je nepřítelem. Ví také, že až přestane mít rodiče na této zemi, bude mít i nadále Boha Otce v nebi, který ho nikdy neopustí. Naše láska je tak křehká a jen Boží láska přemáhá smrt.

5. 5. Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

Loňská sbírka pomohla stovkám lidí v nouzi. Desítky iráckých žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení. Desítky mladých lidí mohou pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury.

9. 5. Nanebevstoupení Páně

         V pátekzačíná devítidenní příprava na Seslání Ducha svatého. Ve farnostech budeme nanebevstoupení Páně slavit 12. května.

Vzpomínkové setkání s bohoslužbou slova za P. Kohlíčka

11. 5. 2024 v 11:00 bude na hřbitově v Buštěhradě u příležitosti nedožitých 110. narozenin P. Františka Kohlíčka

11. 5. Bikerská mše v 17:00 h

         Mše za zemřelé členy Harley-Davidson klub Praha.

12. 5. Kafé po mši

         Zveme všechny v neděli 12. 5. 2024 po ranní mši svaté na faře. Drobné občerstvení vítáno, káva a čaj budou zajištěny. 26. 5. bude další kafé po mši.

17. 5. Páteční mše svatá v 12:00 h zrušená!

1. 6. Úklid kostela od 15:00 do 19:00

7. 6. Noc kostelů od 18:00 do 22:00

         Potřebujeme 10 lidí, kteří by pomohli během noci kostelů přivítat návštěvníky a hlídat kostel.

8. 6. Výlet do přírody pro děti a rodiny


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786
Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz
Stránku připravili: P. Stefano, P. Marco, P. Marek 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.