NEDĚLNÍ STRÁNKA  17

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

28. dubna 2024          5. neděle velikonoční           17/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h, 18.30 h

                                                                       St, Pá: 12.00 h                                              

Kaple sv. Karla Boromejského:                   Čt: 18.30 h

Papež při Regina Coeli 21. 4. 2024

          V dnešním evangeliu Ježíš říká: „Dobrý pastýř položí svůj život za ovce“. V jakém smyslu pastýř pokládá svůj život za ovce?

          Být pastýřem, zvláště v Kristově době, nebylo jen zaměstnání, byl to celý život: šlo o sdílení celých dnů, a dokonce i nocí s ovcemi, o život – řekl bych – v symbióze s nimi. Ježíš není jen prostý pastýř, který sdílí život stáda; Ježíš je Dobrý pastýř, který za nás obětoval svůj život a po zmrtvýchvstání nám dal svého Ducha.

          Toto nám chce Kristus obrazem Dobrého pastýře říci: nejen to, že je vůdcem, ale především to, že myslí na každého z nás a že nás považuje za lásku svého života. Přemýšlejme o tom: jsem pro Krista důležitý, myslí na mě, on mě miluje a nachází ve mně krásu, kterou já často nevidím.

          Kolik lidí se dnes považuje za nedostatečné, nebo za nesprávné! Jak často si myslíme, že naše hodnota závisí na dosažených cílech, na našem úspěchu, na úsudcích druhých! A jak často se nakonec zavrhujeme kvůli maličkostem! Dnes nám Ježíš říká, že pro něj máme velkou cenu. A tak abychom znovu objevili sami sebe, musíme se nejprve postavit do jeho přítomnosti, nechat se přijmout a pozdvihnout do milující náruče našeho Dobrého pastýře.

          Dokážu si každý den najít chvilku modlitby, klanění, chvály, abych byl v Kristově přítomnosti a nechal se jím pohladit?

4. 5. Sobotní mše svatá v 12:00 h zrušená kvůli pouti!!!

17. 5. Páteční mše svatá v 12:00 h zrušená!

5. 5. Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

4. 5. Společná pouť

Orientační harmonogram pouti bude následující

11:00                Sraz v Sázavském klášteře         

11:00 – 11:30   Úvod

11:30 – 12:30   Mše svatá                                                       

12:30 – 13:30   Oběd

13:30 – 14:30   Prohlídka kláštera                               

14:30                 Závěr

Pro zájemce možnost pokračovat procházkou ke studánce sv. Prokopa. Cesta tam a zpátky celkově měří asi 2,5 km.

Obědvat budeme z přinesených zásob, buď ve farní místnosti, nebo na farní zahradě v závislosti na počasí. Jsme domluveni s farností, že nemusíme platit za vstup. Při mši svaté proto uděláme sbírku, která farnosti pokryje náklady.

Upřesníme přes mail detaily o dopravě.

9. 5. Nanebevstoupení Páně

         Začíná devítidenní příprava na Seslání Ducha svatého. Ve farnostech budeme nanebevstoupení Páně slavit 12. května.

11. 5. Bikerská mše v 17:00 h

         Mše za zemřelé členy Harley-Davidson klub Praha.

12. 5. Kafé po mši

          Zveme všechny v neděli 12. 5. 2024 po ranní mši svaté na faře. Drobné občerstvení vítáno, káva a čaj budou zajištěny.

1. 6. Úklid kostela od 15:00 do 19:00

7. 6. Noc kostelů od 18:00 do 22:00

         Potřebujeme 10 lidí, kteří by pomohli během noci kostelů přivítat návštěvníky a hlídat kostel.

8. 6. Výlet do přírody pro děti a rodiny


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786
Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz
Stránku připravili: P. Stefano, P. Marco, P. Marek 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.