NEDĚLNÍ STRÁNKA  16

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

21. dubna 2024          4. neděle velikonoční           16/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h, 18.30 h

                                                                     St, Pá: 12.00 h                                              

Kaple sv. Karla Boromejského:                  Čt: 18.30 h

Poselství Papeže k 61. Světovému dni modliteb za povolání

Povoláni zasévat naději a budovat mír

Naslouchat Božímu volání zdaleka není povinností, která by nám byla uložena zvenčí, třeba ve jménu náboženského ideálu; je to naopak nejjistější způsob, jak živit touhu po štěstí, kterou nosíme ve svém nitru: náš život se odvíjí a naplňuje, když objevíme, kdo jsme, jaké máme vlastnosti, v jaké oblasti je můžeme dobře uplatnit, po jaké cestě můžeme jít, abychom se stali znamením a nástrojem lásky, přijetí, krásy a pokoje v prostředí, v němž žijeme.

Chtěl bych říci mladým lidem, zvláště těm, kteří si připadají vzdáleni od církve a živí v sobě nedůvěru vůči ní: nechte se okouzlit Ježíšem, obracejte se na něj se svými závažnými otázkami prostřednictvím stránek evangelia, nechte se znepokojit jeho přítomností, která nás vždy blahodárně uvádí do krize. On respektuje naši svobodu více než kdokoliv jiný, nevnucuje se, ale sám se nabízí.

Nejsme ostrovy uzavřené do sebe, ale jsme součástí celku. Je pro nás křesťany rozhodující, abychom pěstovali pohled plný naděje, abychom mohli plodně pracovat a odpovídat na svěřené povolání ve službě Božímu království, království lásky, spravedlnosti a pokoje.

Navzdory pádům a neúspěchům dobro, které zasejeme, tiše roste a nic nás nemůže oddělit od konečného cíle: setkání s Kristem a radosti ze života ve vzájemném bratrství na věky. Toto konečné povolání musíme očekávat každý den: vztah lásky k Bohu a bratřím a sestrám začíná už od nynějška uskutečňovat Boží sen, sen jednoty, pokoje a bratrství. Ať se nikdo necítí být z tohoto povolání vyloučen! Každý z nás může být s pomocí Ducha Svatého rozsévačem naděje a pokoje svým vlastním nepatrným způsobem ve svém životním stavu.

K tomu všemu ještě jednou dodávám: „Vstaňte!“ Probuďme se ze spánku, opusťme lhostejnost, otevřeme mříže vězení, do něhož jsme se někdy zavřeli, aby každý z nás mohl objevit vlastní povolání v církvi a ve světě a stát se poutníkem naděje a tvůrcem pokoje! Don Oreste Benzi opakoval, že nikdo není tak chudý, aby neměl co dát, a nikdo není tak bohatý, aby nepotřeboval něco přijmout. Vstaňme tedy a vydejme se na cestu jako poutníci naděje, abychom i my, podobně jako Panna Maria se sv. Alžbětou, přinášeli radostnou zvěst, vytvářeli nový život a byli tvůrci bratrství a pokoje.

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na duben

Modleme se, aby se všechny národy postavily na stranu míru

23. 4. 2024 Svátek svatého Vojtěcha

Oslavy se uskuteční v katedrále od 7.00 – v kapli sv. Vojtěcha ji celebruje P. Ondřej Pávek – a od 18.00, kdy v hlavní lodi bude mši sv. celebrovat emeritní biskup Karel Herbst.

25. 4. Přípravné setkání na Noc kostelů 2024

Pro všechny, kteří se chtějí podílet na organizaci Noc kostelů, se sejdeme ve čtvrtek 25. 4. v 19:30 na faře.

4. 5. Společná pouť

Vyrazíme společně na Sázavský klášter, kde bude v 12:00 poutní mše svatá. Poté sníme oběd z přinesených zásob a prohlédneme si klášterní okruh „Český patron sv. Prokop“ (vyprávění o Sázavě a sv. Prokopovi, kostel, gotické torzo, kaple sv. Barbory, varhany a galerie s expozicí o sv. Prokopovi a Sázavě a krypta). Potom se vrátíme do Prahy. Je třeba se přihlásit do neděle 21. 4., abychom zajistili dopravu. Přihlaste se otci Markovi na tel 703 459 184 nebo emailem.

8. 6. Výlet do přírody pro děti a rodiny

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786
Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz
Stránku připravili: P. Stefano, P. Marco, P. Marek 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.