NEDĚLNÍ STRÁNKA  15

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

14. dubna 2024          3. neděle velikonoční           15/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h, 18.30 h

                                                                      St, Pá: 12.00 h                                              

Kaple sv. Karla Boromejského:                  Čt: 18.30 h

Homilie Benedikta XVI. 26. 4. 2009

Tato třetí neděle velikonoční klade znovu do středu naší pozornosti tajemství zmrtvýchvstalého Krista.

Svatý Lukáš nám v dnešním evangeliu podává jedno ze zjevení vzkříšeného Krista. Evangelista začíná zmínkou o dvou učednících z Emauz, kteří se narychlo vrátili do Jeruzaléma, aby vyprávěli jedenácti apoštolům, jak ho poznali při lámání chleba. A zatímco jim vyprávěli o mimořádné zkušenosti svého setkání s Pánem, stál najednou on sám uprostřed nich. Tímto nečekaným zjevením byli apoštolové zděšeni a polekáni do té míry, že Ježíš, aby jim dodal jistotu a přemohl jejich váhavost a pochybnosti, požádal je, aby se ho dotkli, a aby mu dali něco najíst. Znovu, stejně jako se to přihodilo těm dvěma z Emauz, je vzkříšený Kristus u stolu při jídle spolu se svými, zjevuje se učedníkům, pomáhá jim porozumět Písmu a vykládá jim události spásy ve světle Velikonoc. A vybízí je, aby hleděli do budoucnosti: V jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům byly odpuštěny hříchy. Tatáž zkušenost ožívá v každém společenství při eucharistické slavnosti, zejména v neděli. Eucharistie je privilegovaným místem, ve kterém církev poznává původce života, je lámáním chleba, jak je nazývána ve Skutcích apoštolů. V ní prostřednictvím víry vstupujeme do společenství s Kristem, opět prožíváme jeho utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. Co by bylo bez eucharistie z našeho křesťanského života?

14. 4. DNES Sbírka na Fond mzdové podpory kněží

Sbírka na tento účel bude v letošním roce jen jedna.

Arcidiecéze spustila aplikaci DONATOR. Jejím prostřednictvím mohou věřící darovat finance na mzdovou podporu kněží. Informace najdete na adrese aplikace: praha.donator.cz

16. 4. Senior-klub

         V úterý 16. dubna bude další setkání v 10.00 h u sester Salesiánek. Sraz před kaplí sv. Karla – ulice Vítkova 12 (CMŠ Laura).

20. 4. Výlet s dětmi

Sejdeme se u Karlova mostu před kostelem svatého Františka v 9:30. Prohlédneme si most, okolní památky a půjdeme na ostrov Kampa, kde budeme hrát několik her a sníme přinesené svačiny a obědy. Rozchod bude v brzkých odpoledních hodinách. Přihlašujte se prosím otci Markovi na tel 703 459 184.

21. 4. Setkání pro rodiny

Zveme děti s rodiči v neděli 21. 4. 2024 po ranní mši svaté na dopolední setkání s hrami, písněmi a s možností seznámení se. Očekávaná doba setkání je cca 1,5 hod. Sejdeme se po mši svaté na faře. Drobné občerstvení vítáno.

25. 4. Přípravné setkání na Noc kostelů 2024

    Pro všechny, kteří se chtějí podílet na organizaci Noc kostelů, se sejdeme ve čtvrtek 25. 4. v 19:30 na faře.

4. 5. Společná pouť

Vyrazíme společně na Sázavský klášter, kde bude v 12:00 poutní mše svatá. Poté sníme oběd z přinesených zásob a prohlédneme si klášterní okruh „Český patron sv. Prokop“ (vyprávění o Sázavě a sv. Prokopovi, kostel, gotické torzo, kaple sv. Barbory, varhany a galerie s expozicí o sv. Prokopovi a Sázavě a krypta). Potom se vrátíme do Prahy. Je třeba se přihlásit do neděle 21. 4., abychom zajistili dopravu. Přihlaste se otci Markovi na tel 703 459 184 nebo emailem.

8. 6. Výlet do přírody pro děti a rodiny


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786
Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz
Stránku připravili: P. Stefano, P. Marco, P. Marek 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.