NEDĚLNÍ STRÁNKA  14

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

7. dubna 2024            2. neděle velikonoční           14/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h, 18.30 h

                                                                      St, Pá: 12.00 h                                              

Kaple sv. Karla Boromejského:                  Čt: 18.30 h

Velikonoční poselství URBI ET ORBI

Dnes se po celém světě ozývá zvěst, která před dvěma tisíci lety vyšla z Jeruzaléma: „Ukřižovaný Ježíš Nazaretský vstal z mrtvých!“. Zde je objev velikonočního rána: kámen už byl odvalen. Ježíšův hrob je otevřený a prázdný! Tady to všechno začíná. Tímto prázdným hrobem prochází nová cesta, kterou nikdo jiný než Bůh sám nemůže otevřít: cesta života uprostřed smrti, cesta pokoje uprostřed války, cesta smíření uprostřed nenávisti.

Ježíš Kristus vstal z mrtvých a jedině on je schopen odvalit kameny, které uzavírají cestu k životu. On sám snímá hřích světa a odpouští naše hříchy. A bez Božího odpuštění ten kámen nelze odstranit. Bez odpuštění hříchů člověk nevychází z uzavřenosti, předsudků, vzájemného podezírání, domněnek, které vždycky zbavují viny sebe a obviňují druhé.

On sám nám otevírá dveře života, ty dveře, které neustále zavíráme válkami, jež ve světě zuří. Dnes obracíme svůj pohled především ke svatému městu Jeruzalému, svědkovi tajemství Ježíšova umučení, smrti a vzkříšení, a ke všem křesťanským společenstvím ve Svaté zemi. Mé myšlenky směřují především k obětem mnoha konfliktů, které probíhají ve světě, počínaje těmi v Izraeli a Palestině a na Ukrajině. Kéž Zmrtvýchvstalý Kristus otevře cestu pokoje pro sužované obyvatelstvo těchto oblastí. Vyzývám k dodržování zásad mezinárodního práva a doufám v plošnou výměnu všech vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou: všichni za všechny!

8. 4. Slavnost Zvěstování Páně

         Mše svatá bude v pondělí 8. dubna v 18 h.

14. 4. Sbírka na Fond mzdové podpory kněží

Sbírka na tento účel bude v letošním roce jen jedna.

Arcidiecéze spustila aplikaci DONATOR. Jejím prostřednictvím mohou věřící darovat finance na mzdovou podporu kněží. Informace najdete na adrese aplikace: praha.donator.cz

16. 4. Senior-klub

         V úterý 16. dubna bude další setkání v 10.00 h u sester Salesiánek. Sraz před kaplí sv. Karla – ulice Vítkova 12 (CMŠ Laura).

20. 4. Výlet s dětmi

Sejdeme se u Karlova mostu před kostelem svatého Františka v 9:30. Prohlédneme si most, okolní památky a půjdeme na ostrov Kampa, kde budeme hrát několik her a sníme přinesené svačiny a obědy. Rozchod bude v brzkých odpoledních hodinách. Přihlašujte se prosím otci Markovi na tel 703 459 184.

21. 4. Setkání pro rodiny

Zveme děti s rodiči v neděli 21. 4. 2024 po ranní mši svaté na dopolední setkání s hrami, písněmi a s možností seznámení se. Očekávaná doba setkání je cca 1,5 hod. Sejdeme se po mši svaté na faře. Drobné občerstvení vítáno.

25. 4. Přípravné setkání na „Noc kostelů“ v 19:15

4. 5. Společná pouť

Vyrazíme společně na Sázavský klášter, kde bude v 12:00 poutní mše svatá. Poté sníme oběd z přinesených zásob a prohlédneme si klášterní okruh „Český patron sv. Prokop“ (vyprávění o Sázavě a sv. Prokopovi, kostel, gotické torzo, kaple sv. Barbory, varhany a galerie s expozicí o sv. Prokopovi a Sázavě a krypta). Potom se vrátíme do Prahy. Je třeba se přihlásit do neděle 21.4. abychom zajistili dopravu. Přihlaste se otci Markovi na tel 703 459 184 nebo emailem.

8. 6. Výlet do přírody pro děti a rodiny     

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz

Stránku připravili: P. Stefano, P. Marco, P. Marek 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.