NEDĚLNÍ STRÁNKA  12

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

24. března 2024         Květná Neděle                    12/2024

Papežova katecheze o neřestech a ctnostech: Moudrost

Dnešní katechezi věnujeme ctnosti zvané moudrost. Společně se spravedlností, statečností a mírností tvoří takzvané základní ctnosti, které nejsou výlučnou výsadou křesťanů, ale náleží k dědictví starobylé moudrosti, předávané zejména řeckými filosofy. Jedním z nejzajímavějších témat při styku a prolínání různých kultur proto byla právě inkulturace ctností.  

Začněme tedy od moudrosti, která není ctností bázlivého člověka, váhajícího o každém jeho skutku. Nikoli, to je chybný výklad. Není to ani pouhá obezřetnost. Přisoudit moudrosti prvenství znamená, že konání člověka spočívá v rukou jeho inteligence a svobody. Moudrý člověk je tvořivý – rozumově uvažuje, hodnotí, snaží se pochopit složitost reality a nedává se strhnout emocemi, leností, tlakem iluzí.

Ve světě, který ovládá vnější zdání, povrchní myšlenky a kde se banalizuje dobro i zlo, bude záslužné, když se navrátíme k dávné lekci o moudrosti. Svatý Tomáš ji v Aristotelových stopách nazývá „správné pravidlo jednání“. Je to schopnost řídit činy a směřovat je k dobru – z toho důvodu se také moudrost nazývá „vozatajem ctností“. Moudrý muž či žena má schopnost volby.

Moudrost také učí, že, jak se říká, „dokonalost je nepřítelem dobrého“. Přílišná horlivost totiž může v některých situacích způsobit katastrofu: může zničit vybudování něčeho, co by vyžadovalo postupné utváření; může vyvolat konflikty a nedorozumění; může dokonce vyvolat násilí.

Moudrý člověk si umí vážit paměti na věci minulé, nikoli proto, že by se bál budoucnosti, ale protože ví, že tradice je dědictvím moudrosti. Život se skládá z neustálého překrývání starého a nového a vždy není dobré si myslet, že svět začal od nás, že musíme řešit problémy od nuly.  Moudrý člověk je také prozíravý. Jakmile se rozhodneme pro cíl, o který budeme usilovat, musíme si opatřit všechny prostředky k jeho dosažení.

K výchově k moudrosti nám pomáhá řada úryvků z evangelia. Například: Rozvážný je ten, kdo staví svůj dům na skále, a nerozvážný, kdo ho staví na písku. Moudré jsou družičky, které s sebou nesou olej do svých lamp, a pošetilé ty, které ho nepřinesly. V křesťanském životě se snoubí prostota a prozíravost. Když Ježíš připravuje své učedníky na misii, doporučuje: „Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky; buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice“. Jako by tím chtěl říci, že Bůh si nás nepřeje pouze svaté, ale žádá inteligentní svatost, protože postrádáme-li moudrost, stačí mžik a sejdeme z cesty!

29. 3. Sbírka na Svatou zemi během velkopátečních obřadů

Bohoslužby o Velikonocích 2024:

27. 3.                                                                              12:00 – mše sv.

28. 3.ZELENÝ ČTVRTEK18:30 – mše sv. (v kapli sv. Karla nebude)
29. 3.VELKÝ PÁTEK den přísného postu15:00 – křížová cesta a obřady
30. 3.BÍLÁ SOBOTA21:00  – vigilie 
31. 3.VELIKONOČNÍ NEDĚLE09:30; 18:30 – mše sv. 
  1. 4.Velikonoční pondělí09:30 – mše sv.

7. 4. Setkání o ekonomické situaci farnosti

          V neděli 7. 4. po mši svaté bude v kostele setkání, ve kterém bude sděleno hospodaření farnosti za rok 2023 a plán výdajů na rok 2024. Délka setkání 10-20 minut.

Plán akcí (nejen) pro dětí březen-červen 2024

20. 4. Vycházka po Praze   

4. 5. Pouť pro všechny

8. 6. Výlet do přírody


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.