NEDĚLNÍ STRÁNKA  11

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

17. března 2024         5. Neděle Postní                  11/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h,  18.30 h

                                                                       St: 12:00 h

                                                                          Pá: 12.00 h, následuje křížová cesta

Kaple sv. Karla Boromejského:                  Čt: 18.30 h

Papežova katecheze: Úvod do cností – 13. 3. 2024

Jakkoli je to pracné, člověk je stvořen pro dobro, které ho skutečně naplňuje, a může se v tomto umění také cvičit, což způsobí, že se v něm určité dispozice stanou trvalými. Úvaha o této naší úžasné možnosti tvoří klasickou kapitolu morální filosofie: kapitolu o ctnostech. Ctnostný člověk je ten, kdo se nezkresluje deformací, ale je věrný svému povolání, plně se realizuje.

Byli bychom na špatné cestě, kdybychom si mysleli, že světci jsou výjimky lidstva: jakýsi úzký okruh šampionů, kteří žijí za hranicemi našeho druhu. Svatí jsou naopak ti, kdo se stávají plně sami sebou, kdo uskutečňují povolání vlastní každému člověku.

Je-li ctnost tak krásným darem, okamžitě se nabízí otázka: jak je možné ji získat? Pro křesťana je první pomocí Boží milost. V nás pokřtěných totiž působí Duch svatý a působí v naší duši, aby ji vedl ke ctnostnému životu. Kolik křesťanů dospělo ke svatosti skrze slzy, když si uvědomili, že nedokážou překonat určité slabosti! Ale zakusili, že Bůh dokončil ono dobré dílo, které pro ně bylo jen náčrtem. Milost vždy předchází našemu mravnímu nasazení.

Navíc nesmíme nikdy zapomenout na velmi bohaté poučení z moudrosti starých lidí, které nám říká, že ctnost roste a dá se pěstovat. A aby se tak stalo, je prvním darem Ducha, o který je třeba prosit, právě moudrost. Lidská bytost není volným územím pro dobývání požitků, emocí, pudů, vášní, aniž by byla schopna cokoli podniknout proti těmto někdy chaotickým silám, které v ní přebývají. Neocenitelným darem, který máme, je otevřená mysl, je to moudrost, která se umí poučit z chyb, aby dobře řídila život. Dále potřebujeme dobrou vůli: schopnost volit dobro, formovat se asketickým cvičením a vyhýbat se excesům.

Kříž pro děti

V postní době je pro děti vzadu na nástěnce kostela připraven obraz kříže, který potřebuje vyzdobit obrázky, kytičkami, nálepkami = dobrými skutky, které děti během postní doby udělají.

19. 3. Slavnost sv. Jozefa

P. Stefano, P. Marco a P. Marek budou sloužit mši svatou na slavnost sv. Josefa v úterý 19. 3. v 18 hodin v karlínském kostele.

23. 3. Svátost smíření od 10:00 do 13:00.

23. 3. Úklid kostela od 15:00. Kontakt: Pavla 604 783 364

24. 3. Květná neděle – Žehnání ratolesti při mši svaté

Bohoslužby o Velikonocích 2024:

28. 3.ZELENÝ ČTVRTEK18:30 – mše sv.
29. 3.VELKÝ PÁTEK den přísného postu15:00 – křížová cesta a obřady
30. 3.BÍLÁ SOBOTA21:00  – vigilie 
31. 3.VELIKONOČNÍ NEDĚLE09:30; 18:30 – mše sv. 
  1. 4.Velikonoční pondělí09:30 – mše sv.

29. 3. Sbírka na Svatou zemi během velkopátečních obřadů

7. 4. Setkání o ekonomické situaci farnosti

          V neděli 7. 4. po mši svaté bude v kostele setkání, ve kterém bude sděleno hospodaření farnosti za rok 2023 a plán výdajů na rok 2024. Délka setkání 10-20 minut.

Plán akcí (nejen) pro dětí březen-červen 2024

20. 4. Vycházka po Praze

4. 5. Pouť pro všechny

8. 6. Výlet do  přírody


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.