NEDĚLNÍ STRÁNKA  13

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

31. března 2024         Zmrtvýchvstání Páně           13/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h, 18.30 h

                                                                      St, Pá, So: 12.00 h                                       

Kaple sv. Karla Boromejského:                  Čt: 18.30 h

Papežova homilie z velikonoční vigilie 8. 4. 2023

Ženy, jak říká evangelium, „šly navštívit hrob“. Myslí si, že Ježíš je na místě smrti a že vše navždy skončilo. I nám se někdy stává, že si myslíme, že radost ze setkání s Ježíšem patří minulosti, zatímco v přítomnosti známe hlavně zapečetěné hroby: ty našich zklamání, naší hořkosti a nedůvěry. I my jsme viděli, jak radost v našem srdci pohasíná. Někdy jsme prostě jen pocítili únavu z každodenního života, kde se zdá, že vždy vítězí zákony nejchytřejšího. Jindy jsme se cítili bezmocní a sklíčení tváří v tvář síle zla a konfliktům.

„Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí“. Jít do Galileje znamená návrat k počátkům, protože právě v Galileji to všechno začalo. Tam se Kristus poprvé setkal s učedníky a povolal je. Jít do Galileje tedy znamená vrátit se k původní milosti, znamená to znovu nalézt vzpomínku, která obnovuje naději, „vzpomínku na budoucnost“, kterou nás poznamenal Zmrtvýchvstalý.

To je tedy to, co dělají Velikonoce Páně: vybízejí nás, abychom šli vpřed, abychom vyšli z pocitu porážky, abychom odvalili kámen z hrobů,  v nichž často uzavíráme naději, abychom s důvěrou hleděli do budoucnosti, protože Kristus vstal a změnil směr dějin; ale aby to bylo možné, Velikonoce Páně nás vracejí do minulosti naší milosti, nutí nás vrátit se do Galileje, kde začal náš příběh lásky s Ježíšem, kde zaznělo první volání. Žádá nás totiž, abychom znovu prožili onen okamžik, onu situaci, onu zkušenost, v níž jsme se setkali s Kristem, zakusili jeho lásku a získali nový a zářivý pohled na sebe sama, na skutečnost, na tajemství života. To je výzva: vzpomeňte si a vykročte na cestu! Pokud obnovíte první lásku, úžas a radost ze setkání s Bohem, půjdete dál. Vzpomeňte si a jděte.

Vzpomeňte si na svou Galileu a jděte tam. Je to „místo“, kde jsi osobně poznal Ježíše, kde pro tebe nezůstal historickou postavou jako ostatní, ale stal se osobou života. Bratře, sestro, vzpomeňte si na Galileu, na svou Galileu: Každý ví, kde je jeho Galilea.

Sbírka na Svatou zemi během velkopátečních obřadů

          V pátek se při sbírce na Svatou zemi vybralo 5354 Kč. Všem dárcům moc děkujeme. Sbírku jsme odeslali.

7. 4. Setkání o ekonomické situaci farnosti

          V neděli 7. 4. po mši svaté bude v kostele setkání, ve kterém bude sděleno hospodaření farnosti za rok 2023 a plán výdajů na rok 2024. Délka setkání 10-20 minut.

8. 4. Slavnost Zvěstování Páně

         Mše svatá bude v pondělí 8. dubna v 18 h.

16. 4. Senior-klub

         V úterý 16. dubna bude další setkání v 10.00 h u sester Salesiánek. Sraz před kaplí sv. Karla – ulice Vítkova 12 (CMŠ Laura).

Setkání pro rodiny 21. dubna

Zveme děti s rodiči v neděli 21. 4. 2024 po ranní mši svaté na dopolední setkání s hrami, písněmi a s možností seznámení se. Očekávaná doba setkání je cca 1,5 hod. Sejdeme se po mši svaté na faře. Drobné občerstvení vítáno.

Plán akcí (nejen) pro dětí březen-červen 2024

20. 4. Vycházka po Praze   

4. 5. Pouť pro všechny

8. 6. Výlet do přírody


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.