NEDĚLNÍ STRÁNKA  10

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

10. února 2024           4. Neděle Postní                  10/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h,  18.30 h

                                                                       St: 12:00 h

                                                                           Pá: 12.00 h, následuje křížová cesta

Kaple sv. Karla Boromejského:                   Čt: 18.30 h

Papežova homilie v římské farnosti sv. Pia V., 8. března 2024

Bůh chce, abychom byli obnovení, svobodní a vnitřně lehcí, šťastní a na cestě, nikoliv „zaparkovaní“ na cestách života. On ví, jak snadné je pro nás klopýtnout, upadnout a zůstat na zemi, a chce, abychom opět vstali. Nezarmucujme ho, neodkládejme setkání s jeho odpuštěním, protože jen když nás On postaví zpátky na nohy, můžeme se vrátit na cestu a vidět porážku našeho hříchu, který byl navždy vymazán. V okamžiku, kdy je hříšníkovi odpuštěno, je uchopen Bohem a obnoven milostí, hřích se stává místem, kde Bůh vstupuje do kontaktu s člověkem. Bůh se tak dává poznat tím, že odpouští. Poznávám Boha studiem, ale nepoznáš ho jen rozumem; teprve když je tvé srdce kajícné a jdeš k němu a ukážeš mu své špinavé srdce, tam poznáš Boha, který odpouští: „Jdi v pokoji, tvé hříchy jsou ti odpuštěny“. A tento Bůh se dává poznat tím, že odpouští, a co dělá hříšník, když nahlédne do propasti vlastního hříchu? Objevuje pro sebe nekonečnost milosrdenství. A to je restart nového života.

Proto se nezříkejme Božího odpuštění, svátosti smíření: není zbožný úkon, ale základ křesťanské existence; nejde o to umět dobře vyjmenovat své hříchy, ale uznat sebe sama za hříšníka a vrhnout se do náruče lásky ukřižovaného Ježíše, abychom byli osvobozeni.

Kříž pro děti

V postní době je pro děti vzadu na nástěnce kostela připraven obraz kříže, který potřebuje vyzdobit obrázky, kytičkami, nálepkami = dobrými skutky, které děti během postní doby udělají.

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na březen

Modleme se za odvahu všech národů světa přejít od rovnováhy strachu k rovnováze důvěry.

12. 3. Senior-club

         V úterý 12. 3. v 11:00-12:00 bude první setkání starších farnic a farníků u sester salesiánek (Vítkova 12), sraz v kapli sv. Karla B.

16. 3. Sederová večeře pro děti

Začíná v 17:30 ve škole sester salesiánek (Vítkova 12). Prožijeme společně večeři podle židovské tradice. Mohou se zúčastnit i rodiče. Je možné se přihlásit ještě dnes otci Markovi (703 459 184).

19. 3. Slavnost sv. Jozefa. Mše svatá v 18:00.

23. 3. Svátost smíření od 10:00 do 13:00.

23. 3. Úklid kostela od 15:00. Kontakt: Pavla 604 783 364

Bohoslužby o Velikonocích 2024:

28. 3.ZELENÝ ČTVRTEK18:30 – mše sv.
29. 3.VELKÝ PÁTEK den přísného postu15:00 – křížová cesta a obřady
30. 3.BÍLÁ SOBOTA21:00  – vigilie 
31. 3.VELIKONOČNÍ NEDĚLE09:30; 18:30 mše sv. 
  1. 4.Velikonoční pondělí09:30 – mše sv.

7. 4. Setkání o ekonomické situaci farnosti

          V neděli 7. 4. po mši svaté bude v kostele setkání, ve kterém bude sděleno hospodaření farnosti za rok 2023 a plán výdajů na rok 2024. Délka setkání 10-20 minut.

Plán akcí (nejen) pro dětí březen-červen 2024

20. 4. Vycházka po Praze          

4. 5.   Pouť pro všechny            

8. 6.   Výlet do  přírody


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.