NEDĚLNÍ STRÁNKA  9

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

3. února 2024            3. Neděle Postní                  9/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h,  18.30 h

                                                                       St: 12:00 h

                                                                           Pá: 12.00 h, následuje křížová cesta

Kaple sv. Karla Boromejského:                   Čt: 18.30 h

Papežova katecheze o závisti a marnivosti

Čteme-li Písmo svaté, jeví se nám jako jedna z nejstarších neřestí: Kainova nenávist k Ábelovi propuká, když si uvědomí, že oběti jeho bratra jsou Bohu milé.

Kořenem této neřesti je falešná představa o Bohu: nepřipouštíme si, že Bůh má svou vlastní „matematiku“, odlišnou od té naší. Například v Ježíšově podobenství o dělnících, které hospodář povolal na vinici v různou denní dobu, se ti, kteří přišli v první hodinu, domnívají, že mají nárok na vyšší mzdu než ti, kteří přišli poslední; hospodář však dává všem stejnou mzdu a říká: „Nemohu si se svými věcmi dělat, co chci? Nebo mi závidíte, že jsem dobrý?“. Rádi bychom Bohu vnutili svou sobeckou logiku, místo toho je Boží logikou láska. Dobra, která nám dává, jsou určena k tomu, abychom se o ně dělili. Toto je lék na závist!

A dostáváme se k druhé neřesti, kterou dnes zkoumáme: k marnivosti. Dohromady jsou tyto dvě neřesti vlastní člověku, který touží být středem světa, moci využívat všechno a všechny, být předmětem veškeré chvály a lásky. Ješitnost je přehnané a neopodstatněné sebevědomí. Nejlepší návod, jak překonat marnivost, najdeme ve svědectví svatého Pavla. Apoštol se potýkal s vadou, kterou nikdy nedokázal překonat. Třikrát prosil Pána, aby ho od tohoto trápení vysvobodil, ale nakonec mu Ježíš odpověděl: „Stačí ti má milost, neboť síla se plně projevuje ve slabosti.“ Od toho dne byl Pavel svobodný. A jeho závěrečné konstatování byl: „A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova“.

Kříž pro děti

V postní době je pro děti vzadu na nástěnce kostela připraven obraz kříže, který potřebuje vyzdobit obrázky, kytičkami, nálepkami = dobrými skutky, které děti během postní doby udělají. Pán Ježíš se za nás obětoval a byl vzkříšení, to je největší skutek Boží Lásky!!!

Senior-club

         V úterý 12. 3. v 11:00-12:00 bude první setkání starších farnic a farníků u sester salesiánek (Vítkova 12), sraz tam v kapli sv. Karla Boromejského.

16. 3. Sederová večeře pro děti

Sejdeme se v 17:30 ve škole sester salesiánek (Vítkova 12). Prožijeme společně večeři podle židovské tradice. Pokud si to budou přát, mohou se zúčastnit i rodiče. Protože je nutné večeři připravit a kapacita je omezena, prosím přihlaste se otci Markovi (703 459 184).

Úklid kostela

V sobotu 23. 3. od 15:00 bude probíhat úklid kostela v Karlíně.

Kontakt: Pavla Mourková mob.: 604 783 364

Setkání o ekonomické situaci farnosti

          V neděli 7. 4. po mši svaté bude v kostele setkání, ve kterém bude sděleno hospodaření farnosti za rok 2023 a plán výdajů na rok 2024. Délka setkání 10-20 minut.

Sbírka na humanitární aktivity církve 25. února

Minulou neděli se při sbírce vybralo při obou bohoslužbách
14 000 Kč. Všem dárcům moc děkujeme. Sbírku jsme odeslali.

Plán akcí (nejen) pro dětí březen-červen 2024

20. 4. Vycházka po Praze           4. 5.   Pouť pro všechny            

8. 6.   Výlet do  přírody


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.