NEDĚLNÍ STRÁNKA  8

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

25. února 2024           2. Neděle Postní                  8/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h,  18.30 h

                                                                      St, So: 12:00 h

                                                                         Pá: 12.00 h, následuje křížová cesta

Kaple sv. Karla Boromejského:                 Čt: 18.30 h

Benedikt XVI. před modlitbou Anděl Páně 12. 3. 2006

Když je člověk obdarován milostí, díky níž má možnost být ve vřelém kontaktu s Bohem, je to jako by prožíval něco podobného, co se stalo učedníkům během Proměnění – na chvíli předem vychutnává něco z toho, co bude představovat blaženost ráje. Obyčejně jde o krátké okamžiky, během nichž se s námi Bůh tu a tam spojí, zvláště před tvrdými zkouškami. Nikomu však není dáno žít „na hoře Tábor“, dokud pobývá na zemi. Lidská existence je totiž putováním víry a jako taková se odehrává spíše v přítmí než v plném světle, a nechybějí ani chvíle temnoty a hluboké noci. Dokud pobýváme zde na zemi, náš vztah k Bohu je spíše charakterizován nasloucháním než viděním a sama kontemplace se uskutečňuje, abych tak řekl, za zavřenýma očima, díky vnitřnímu světlu, které v nás zažehlo Boží slovo.

Sama Panna Maria, ačkoliv byla mezi všemi lidskými tvory Bohu nejbližší, kráčela den po dni po cestě víry, v srdci střežila a neustále rozjímala o slovech, jimiž se na ni Bůh obracel jak skrze Písmo svaté, tak skrze události života svého Syna. V těchto slovech poznávala a přijímala tajemný hlas Pána. A toto je v postní době dar a závazek pro každého z nás: naslouchat Kristu jako Maria. Naslouchat jeho Slovu uchovanému v Písmu svatém. Naslouchat mu v běhu událostí našeho života a snažit se v nich číst poselství Prozřetelnosti. Naslouchat mu konečně v bratřích, zvláště v těch maličkých a chudých, ve vztahu k nimž sám Ježíš po nás požaduje konkrétní lásku. Naslouchat Kristu a poslechnout jeho hlas: to je hlavní cesta a také jediná, která vede k plné radosti a lásce.

Kříž pro děti

V postní době je pro děti vzadu na nástěnce kostela připraven obraz kříže, který potřebuje vyzdobit obrázky, kytičkami, nálepkami = dobrými skutky, které děti během postní doby udělají. Pán Ježíš se za nás obětoval a byl vzkříšení, to je největší skutek Boží Lásky!!!

Nová Ekonomická rada

V pondělí 19. 2. byli za členy Ekonomické rady farnosti jmenováni: Ján Kubušek, Marta Mašková, Jan Mikuláštík, Klára Stašová. Předseda zůstává P. Marco Basile. Děkuji bývalým členům za velkou pomoc, kterou poskytli P. Mirkovi a mně.

Úklid kostela

V sobotu 23. 3. od 15:00 bude probíhat úklid kostela v Karlíně.

Kontakt: Pavla Mourková mob.: 604 783 364

Setkání o ekonomické situaci farnosti

          V neděli 7. 4. po mši svaté bude v kostele setkání, ve kterém bude sděleno hospodaření farnosti za rok 2023 a plán výdajů na rok 2024. Délka setkání 10-20 minut.

Sbírka na humanitární aktivity církve 25. února

Dnes se koná sbírka Svatopetrský haléř. Prostředky budou odeslány Svatému otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných katastrof a také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Plán akcí (nejen) pro dětí březen-červen 2024

16. 3. Sederová večeře                          20. 4. Vycházka po Praze

4. 5.   Pouť pro všechny                        8. 6.   Výlet do  přírody


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.