NEDĚLNÍ STRÁNKA  7

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

18. února 2024           1. Neděle Postní                  7/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h,  18.30 h

                                                                       St: 12:00 h

                                                                          Pá: 12.00 h, následuje křížová cesta

Kaple sv. Karla Boromejského:                     Čt: 18.30 h

Z homilie Svatého otce Františka na popeleční středu

Když dáváte almužnu, když se modlíte, když se postíte, dbejte, aby se to dělo ve skrytosti, neboť váš Otec vidí ve skrytosti. Vstupte do tajemství: to je výzva, kterou Ježíš adresuje každému z nás na začátku postní cesty.

Vstoupit do tajemství znamená vrátit se do srdce. Je to cesta z vnějšku do nitra, aby se vše, co žijeme, i náš vztah k Bohu, neredukovalo na zevnějšek, na rám bez obrazu, na obal duše, ale aby vyrůstalo zevnitř a odpovídalo hnutím srdce, tedy našim touhám, myšlenkám, citům, vyvěrajícímu nitru naší osoby.

Postní doba nás pak ponořuje do lázně očisty a vyprázdnění: chce nám pomoci odstranit veškerý „make-up“, vše, čím se odíváme, abychom vypadali přiměřeně, lépe, než jsme. Návrat k srdci znamená vrátit se ke svému pravému já a ukázat ho před Bohem takové, jaké je, nahé a odhalené. Znamená to podívat se do svého nitra a uvědomit si, kým skutečně jsme, sundat masky, které často nosíme, zpomalit tempo svého horečného života, přijmout život a pravdu o sobě samých. Život není divadlo a postní doba nás vyzývá, abychom sestoupili z jeviště přetvářky, abychom se vrátili k srdci, k pravdě o tom, kdo jsme. Návrat do srdce, návrat k pravdě.

Proto dnes večer v duchu modlitby a pokory přijímáme popel na své hlavy. Je to gesto, které nás chce přivést zpět k základní realitě nás samých: jsme prach, náš život je jako dech, ale Hospodin – On a jen On, ne jiní – nedovolí, aby se vytratil; On shromažďuje a formuje prach, kterým jsme, aby nebyl rozptýlen prudkými větry života a nerozplynul se v propasti smrti.

Bratři a sestry, nebojme se svléknout ze sebe světské obaly a vrátit se k srdci, vrátit se k tomu, co je podstatné. Vzpomeňme si na svatého Františka, který poté, co se svlékl do naha, objal Otce v nebi celým svým já. Poznejme, jací jsme: prach milovaný Bohem, povolaný k tomu, aby byl prachem v lásce k Bohu. A díky němu se z popela hříchu znovuzrodíme k novému životu v Ježíši Kristu a Duchu svatém.

Angažovanost do života farnosti 19. 2.

Pro ty, kteří mají zájem aktivně se zapojit do života farnosti, budeme mít setkání v pondělí 19. 2. 2024 v 18:00 ve farním sálu.

Setkání pro rodiny 25. února

Zveme děti s rodiči v neděli 25. 2. 2024 po ranní mši svaté na dopolední setkání s hrami a písněmi. Očekávaná doba setkání je cca 1,5 hod. Sejdeme se po mši svaté na faře. Drobné občerstvení vítáno.

Sbírka na humanitární aktivity církve 25. února

Příští neděli se bude konat při bohoslužbách sbírka Svatopetrský haléř. Prostředky budou odeslány Svatému otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných katastrof a také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Plán akcí (nejen) pro dětí březen-červen 2024

16. 3. Sederová večeře                          20. 4. Vycházka po Praze

4. 5.   Pouť pro všechny                        8. 6.   Výlet do  přírody


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.