NEDĚLNÍ STRÁNKA  6

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

11. února 2024           6. Neděle v Mezidobí            6/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h,  18.30 h

                                                                      St: 12:00 h, 18:30 h; Pá: 12.00 h

Kaple sv. Karla Boromejského:                 Čt: 18.30 h

Z poselství Svatého otce Františka pro postní dobu 2024

Když se náš Bůh zjevuje, sděluje nám svobodu: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví“. Takto začíná Desatero dané Mojžíšovi na hoře Sinaj. Desatero přikázání dostávají na poušti jako cestu ke svobodě, a je to vskutku rázná výzva ke svobodě. Nezavršuje se jedinou událostí, protože dozrává na cestě. Stejně jako Izrael na poušti stále nese v sobě Egypt tak i dnes v sobě Boží lid nosí tíživá pouta a musí se rozhodnout je odhodit.

Exodus z otroctví ke svobodě není abstraktní cesta. Aby byl i náš půst konkrétní, je třeba nejprve chtít vidět skutečnost. Dnes doléhá k nebi výkřik tolika utlačovaných bratří a sester. Ptejme se sami sebe: Doléhá i k nám? Otřásá i námi? Dojímá nás?

Postní cesta se stane konkrétní tehdy, když je znovu uslyšíme a přiznáme si, že jsme stále ještě pod nadvládou faraona. Je to panství, které nás vyčerpává a činí necitlivými. Je to model růstu, který nás rozděluje a krade nám naši budoucnost. Ačkoli křtem začalo naše osvobození, stále v nás zůstává nevysvětlitelný stesk po otroctví.

Je čas jednat; a v postní době jednat znamená také zastavit se. Zastavit se v modlitbě, abychom přijali Boží slovo a zůstali stát jako Samaritán před zraněným bratrem. Láska k Bohu a k bližnímu je jedna a tatáž láska. Kontemplativní rozměr života, který nám postní doba umožní znovu objevit, zmobilizuje nové síly.

Vyzývám každé křesťanské společenství, aby nabídlo svým věřícím chvíle, ve kterých by mohli přehodnotit svůj životní styl; vyhradit si čas na to, aby si ověřili svou přítomnost na daném území a svůj příspěvek k jeho zvelebení. Běda kdyby křesťanské pokání bylo
podobné tomu, které zarmoutilo Ježíše. I nám říká: „Když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí“. Spíše ať je vidět na tvářích radost, ať je cítit vůni svobody, ať se uvolní ta láska, která činí všechno nové, počínaje tím nejmenším a nejbližším.

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem

na měsíc únor 2024

Modleme se za národy východní Asie, aby přispívaly k tomu, že nikdo nebude připraven o svou důstojnost.

Popeleční středa 14. 2.

          Den 14. 2. začíná postní doba. Popeleční středa je dnem přísného postu (je-li to možné, jen jednou za den úplné nasycení).

Mše svatá v 12:00 a v 18:30.           Zpovídá se od 17:30 h.

V neděli 18. 2. se bude udělovat popelec na obou mších pro ty, kteří ve středu nemůžou.

Angažovanost do života farnosti 19. 2.

Pro ty, kteří mají zájem aktivně se zapojit do života farnosti, budeme mít setkání v pondělí 19. 2. 2024 v 18:00 ve farním sálu.

Setkání pro rodiny 25. února

Zveme děti s rodiči v neděli 25. 2. 2024 po ranní mši svaté na dopolední setkání s hrami a písněmi. Očekávaná doba setkání je cca 1,5 hod. Sejdeme se po mši svaté na faře. Drobné občerstvení vítáno.

Plán akcí (nejen) pro dětí březen-červen 2024

16. 3. Sederová večeře                          20. 4. Vycházka po Praze

4. 5.   Pouť pro všechny                        8. 6.   Výlet do  přírody


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně
ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.