NEDĚLNÍ STRÁNKA  5

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

4. února 2024            5. Neděle v Mezidobí            5/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h;  18.30 h

                                                                       St, Pá: 12.00 h

Kaple sv. Karla Boromejského:                     Čt: 18.30 h

Z homilie papeže Františka ze svátku Uvedení Páně do chrámu 02. 02. 2024

Zatímco lid očekával Hospodinovu spásu, proroci ohlašovali jeho příchod, jak říká prorok Malachiáš: „Panovník, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte, přijde do svého chrámu“. Simeon a Anna jsou obrazem a předobrazem tohoto očekávání. Vidí, jak Bůh vstupuje do svého chrámu, a osvíceni Duchem svatým ho poznávají v Dítěti, které Maria nese v náručí. Celý život na něj čekali: Simeon,  „člověk spravedlivý a bohabojný, který očekával potěšení Izraele“; Anna, která „nikdy nevycházela z chrámu“.

Prospěje nám, když pohlédneme na tyto dva staré lidi, trpělivé v čekání, bdělé v duchu a vytrvalé v modlitbě. Jejich srdce setrvávala na stráži jako stále hořící pochodeň. Jsou sice v pokročilém věku, ale mají mladistvé srdce; nenechávají se stravovat plynutím dní, neboť jejich oči zůstávají obráceny k Bohu v očekávání. Na své životní cestě zažili těžkosti a zklamání, ale nepodlehli poraženectví: neposlali naději do důchodu. A tak při pohledu na Dítě poznávají, že se naplnil čas, dovršilo proroctví, že přišel ten, kterého hledali a po kterém toužili, Mesiáš národů. Tím, že si uchovávají živé očekávání Pána, jsou schopni přivítat ho v novosti jeho příchodu.

Bratři a sestry, čekání na Boha je důležité i pro nás, pro naši cestu víry. Hospodin nás každý den navštěvuje, promlouvá k nám, zjevuje se nečekaným způsobem a přijde na konci života a časů. On sám nás proto nabádá, abychom zachovali bdělost, abychom bděli a vytrvali v očekávání. To nejhorší, co se nám může stát, je totiž upadnout do „spánku ducha“: uspat srdce, umrtvit duši, uložit naději do temných koutů zklamání a rezignace.

Společné udělování svátosti nemocných 9. 2.

Den 11. 2. se slaví Světový den nemocných. Proto bude probíhat společné udělování svátosti nemocných v pátek 9. února při mši sv. v 12.00 hod. Je třeba se přihlásit.

Kontakt: farnost@farnost-karlin.cz

Přespávačka na faře pro děti 10. 2.

          Prog

ram začíná v 19:00 hod večeří. Každý přinese něco k jídlu. V 20:00 hod začne společný program. Je třeba se přihlásit.

Kontakt: P. Marek    703 459 184     m.mikulastik@sancarlo.org

Kafé po mši 11. 2.

Příští týden bude možnost být spolu po ranní mši svaté na faře. Můžete přinést něco na zub, káva a čaj budou zajištěny.

Popeleční středa 14. 2.

          Den 14. 2. začíná postní doba. Popeleční středa je dnem přísného postu (je-li to možné, jen jednou za den úplné nasycení). Mše svatá v 12:00 a v 18:30.

Angažovanost do života farnosti 19. 2.

Pro ty, kteří mají zájem aktivně se zapojit do života farnosti, budeme mít setkání v pondělí 19. 2. 2024 v 18:00 ve farním sálu.

Plán akcí (nejen) pro dětí březen-červen 2024

16. 3. Sederová večeře                          20. 4. Vycházka po Praze

4. 5.   Pouť pro všechny                        8. 6.   Výlet do  přírody


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín

Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.  

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.