NEDĚLNÍ STRÁNKA  4

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

28. ledna 2024           4. Neděle v Mezidobí            4/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h;  18.30 h

                                                                       St, Pá, So: 12.00 h

Kaple sv. Karla Boromejského:                     Čt: 18.30 h

Z homilie papeže Františka na svátek obracení apoštola Pavla 25. ledna 2024

Když se Saul z Tarsu, pronásledovatel křesťanů, setkává s Ježíšem ve vidění světla, které ho zahalí a změní jeho život, ptá se ho: „Co mám dělat, Pane?“ (Sk 22,10). Neptá se „co mám dělat, abych získal dědictví?“, ale „co mám dělat, Pane?“: Bůh je cílem žádosti, pravým dědictvím, nejvyšším dobrem. Pavel nemění svůj život na základě svých cílů, nestává se lepším, protože realizuje své plány. Jeho obrácení vychází z existenciálního obratu, kdy prvenství už nepatří jeho výkonům před Zákonem, ale poslušnosti vůči Bohu, v naprosté otevřenosti vůči tomu, co chce on. Je-li Bůh pokladem, může náš církevní program spočívat pouze v plnění jeho vůle, ve vycházení vstříc jeho přáním. A on se noc předtím, než za nás položil svůj život, vroucně modlil k Otci za nás všechny, „aby všichni byli jedno“ (J 17,21). Taková je jeho vůle. (…)

Potřebujeme toto obrácení perspektivy a především srdce, protože, jak uvedl II. vatikánský koncil před šedesáti lety: „Není pravého ekumenismu bez vnitřního obrácení“ (Unitatis redintegratio, 7). Když se společně modlíme, poznáváme, každý ze svého nitra, že se potřebujeme obrátit, dovolit Bohu, aby změnil naše srdce. To je cesta: jít společně a společně sloužit, přičemž na prvním místě je modlitba.

Plán akcí (nejen) pro dětí únor-červen 2024

10. 2. Přespávačka na faře                    16. 3. Sederová večeře

20. 4. Vycházka po Praze                      4. 5.   Pouť pro všechny

8. 6.   Výlet do  přírody

Kontakt: P. Marek    703 459 184

Úklid kostela a Vánoční výzdoby

V pátek 2.2. od 18:00 proběhne úklid kostela zaměřený zejména na uklizení Vánoční výzdoby. Vroucně prosíme o pomoc, protože tato práce je i fyzicky náročná

Společné udělování svátosti nemocných

Den 11. 2 se slaví Světový den nemocných. Proto bude probíhat společné udělování svátosti nemocných v pátek 9. února při mši sv. v 12.00 hod. Je třeba se přihlásit.

Angažovanost do života farnosti

Pro ty, kteří mají zájem aktivně se zapojit do života farnosti, budeme mít setkání v pondělí 19. 2. 2024 v 18:00 ve farním sálu.

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc leden 2024

Modleme se, aby Bůh zasel semínka míru do srdcí představitelů zemí trpících válkami.

Tříkrálová sbírka

          Naše farnost, společně s farností svatého Vojtěcha, vybrala na Tříkrálové sbírce 24 594 Kč. Všem dárcům a dobrovolníkům, kteří se sbírkou pomáhali, děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání.

Aplikace Donátor

Farnosti a farníci již nebudou přispívat na platy kněží ze sbírek, ale přímo, pomocí aplikace donátor. Prosíme, zaregistrujte se na webové adrese: praha.donator.cz a rozhodněte o výši svého příspěvku.


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín

Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.