NEDĚLNÍ STRÁNKA 3

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

21. ledna 2024           3. Neděle v Mezidobí            3/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h;  18.30 h

                                                                       St, Pá: 12.00 h

Kaple sv. Karla Boromejského:                   Čt: 18.30 h

Dopis biskupa Zdenka Wasserbauera k neděli Božího slova

21. ledna 2024

Milí bratři a sestry ve víře,

třetí neděle v liturgickém mezidobí se podle přání papeže Františka slaví jako neděle Božího slova.

Neustále jsme svědky nesnadno pochopitelných událostí, které ovlivňují náš život. Četba Písma svatého může vždy poskytnout správnou orientaci, a to i v době, ve které není snadné se vyznat.

V říjnu roku 2023 jsem se jako delegát České biskupské konference účastnil XVI. řádného generálního zasedání biskupské synody o synodalitě. Jedním ze silných momentů bylo slavnostní uvedení evangeliáře do našeho společenství na začátku zasedání a jeho umístění na čestné místo. Božím slovem jsme se pak nechali vést každý den při zamýšlení se nad důležitými tématy církve i společnosti v 21. století.

Podle rozhodnutí České biskupské konference se o neděli Božího slova koná ve všech farnostech sbírka na podporu biblického apoštolátu. Přijměte prosím mé srdečné poděkování za Vaši podporu, ať už v podobě modlitby nebo finančního příspěvku na činnost Biblického díla.

Bůh Vám odplať svým požehnáním

Mons. Zdenek Wasserbauer

předseda správního výboru Biblického díla

Sbírka v rámci neděle Božího slova

Při nedělních bohoslužbách 21. ledna 2024.

Plán akcí (nejen) pro dětí únor-červen 2024

10. 2. Přespávačka na faře                    16. 3. Sederová večeře

20. 4. Vycházka po Praze                      4. 5.   Pouť pro všechny

8. 6.   Výlet do  přírody

Kontakt: P. Marek    703 459 184

Společné udělování svátosti nemocných

Den 11. 2 se slaví Světový den nemocných. Proto bude probíhat společné udělování svátosti nemocných v pátek 9. února při mši sv. v 12.00 hod. Je třeba se přihlásit.

Angažovanost do života farnosti

Pro ty, kteří mají zájem aktivně se zapojit do života farnosti, budeme mít setkání v pondělí 19. 2. 2024 v 18:00 ve farním sálu.

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc leden 2024

Modleme se, aby Bůh zasel semínka míru do srdcí představitelů zemí trpících válkami.

Aplikace Donátor

V naší arcidiecézi startovala internetová aplikace Donátor. Jejím prostřednictvím můžou farníci přispívat svými dary přímo do Fondu mzdové podpory kněží namísto předchozích kostelních sbírek vyhlašovaných pro tento účel. Donátoři se od ledna mohou registrovat a určit výši svého finančního daru na webové adrese: praha.donator.cz. O aplikaci si můžete vzít informační leták, ve kterém se dozvíte více podrobností.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín

Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.