NEDĚLNÍ STRÁNKA  2

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

14. ledna 2024           2. Neděle v Mezidobí            2/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h;  18.30 h

St, Pá: 12.00 h

Kaple sv. Karla Boromejského:                   Čt: 18.30 h

Papežské poselství ke Dni nemocných, který se bude slavit 11. 2

„Není dobré, aby byl člověk sám“. Pečujme o ty, kteří trpí a jsou osamoceni. Nemocní, slabí a chudí jsou v centru církve a musí být také ve středu naší lidské pozornosti a pastorační péče. Bůh stvořil člověka k životu ve společenství, a proto jsou opuštěnost a osamělost děsivé a bolestné. Tato okolnost je ještě pravdivější v době křehkosti a nejistoty, často způsobené nástupem jakékoli vážné nemoci.

Nejstrašnější společenskou nemocí, za kterou nejkřehčí lidé platí nejvyšší cenu, je válka a sdílím se zármutkem stav utrpení a osamělosti těch, kteří se kvůli ní a jejím tragickým důsledkům ocitli bez podpory a pomoci.

Mnohdy však i v těch nejbohatších a nejmírumilovnějších zemích prožíváme čas stáří a nemoci v osamění a někdy dokonce v opuštěnosti. Je to smutná realita, dítě kultury individualismu, která za každou cenu vyzdvihuje výkon a pěstuje mýtus efektivity, přičemž se stává lhostejnou, a dokonce bezohlednou, když už lidé nemají sílu držet krok. Je to kultura plýtvání, která bohužel proniká i do některých politických rozhodnutí, jež nestaví do centra důstojnost lidské osoby a její potřeby a nikoli vždy upřednostňují strategie a zdroje nezbytné k tomu, aby každému člověku bylo zaručeno základní právo na zdraví a přístup k péči. Současně opuštěnost křehkých lidí a jejich osamělost jsou podporovány také tím, že se péče omezuje pouze na zdravotnické služby, aniž by byla moudře doprovázena terapeutickým spojenectvím mezi lékařem, pacientem a rodinným příslušníkem.

Pečovat o nemocného ve skutečnosti znamená především pečovat o všechny jeho vztahy, o Boha, rodinu, přátele, zdravotnický personál, ale také o vztahy se stvořením a se sebou samým. V nemoci tedy potřebujeme především blízkost plnou soucitu a něhy. Nestyďte se za svou touhu po blízkosti a něze! Neskrývejte ji a nikdy si nemyslete, že jste pro druhé přítěží. Stav nemocných vybízí každého, aby omezil rozjitřený rytmus, v němž jsme ponořeni, a znovu objevil sám sebe. Přišli jsme na svět, protože nás někdo přijal, jsme stvořeni pro lásku, jsme povoláni ke společenství a bratrství.

Plán akcí (nejen) pro dětí únor-červen 2024

10. 2. Přespávačka na faře                              16. 3. Sederová večeře

20. 4. Vycházka po Praze                      4. 5.   Pouť pro všechny

8. 6.   Výlet do  přírody

Kontakt: P. Marek    703 459 184

Setkání pro rodiny 21. ledna

Zveme děti s rodiči v neděli 21. 1. 2024 po ranní mši svaté na dopolední setkání s hrami a písněmi. Očekávaná doba setkání je cca 1,5 hod. Sejdeme se po mši svaté na faře. Drobné občerstvení vítáno.

Sbírka v rámci neděle Božího slova

Při nedělních bohoslužbách 21. ledna 2024 vykonáme sbírku v rámci neděle Božího slova.

Aplikace Donátor

S počátkem roku 2024 startuje v naší arcidiecézi internetová aplikace Donátor. Jejím prostřednictvím budou moci farníci přispívat svými dary přímo do Fondu mzdové podpory kněží namísto předchozích kostelních sbírek vyhlašovaných pro tento účel. Donátoři se od ledna mohou registrovat a určit výši svého finančního daru na webové adrese: praha.donator.cz. O aplikaci si můžete vzít informační leták, ve kterém se dozvíte více podrobností.


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.