NEDĚLNÍ STRÁNKA 1

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

7. ledna 2024             Svátek Křtu Páně                1/2024

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h;  18.30 h

                                                                      St, Pá: 12.00 h

Kaple sv. Karla Boromejského:                  Čt: 18.30 h

Katecheze papeže Františka 3. ledna

Epizoda křtu Páně má v sobě cosi překvapivého: proč se Ježíš podrobuje takovému očistnému obřadu? Vždyť je Bůh, je přece dokonalý! Z jakého hříchu se Ježíš vůbec musí kát? Ze žádného! Dokonce i Křtitel je pohoršen do té míry, že text praví: „Ale Jan se bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“ (Mt 3,15) Ježíš je však zcela jiný Mesiáš, než jak ho Jan ohlašoval a jak si ho lidé představovali: neztělesňuje rozhněvaného Boha a nesvolává k soudu, ale naopak stojí v zástupu s hříšníky. Jak to? Ano, Ježíš jde s námi, s námi všemi hříšníky. Není hříšníkem, ale je mezi námi. A to je krásná věc. „Otče, mám tolik hříchů!“ – „Ale Ježíš je s tebou, mluv o nich, on ti z nich pomůže“. Ježíš nás nikdy nenechává samotné, nikdy! Dobře o tom přemýšlejte. „Ach, otče, dopustil jsem se velkých chyb“! – „Ale Ježíš tě chápe a provází tě: chápe tvůj hřích a odpouští ti ho“. Na to nikdy nezapomínejte! V těch nejhorších chvílích, ve chvílích, kdy sklouzneme k hříchům, je Ježíš vedle nás, aby nám pomohl povstat. To přináší útěchu. „Ale, otče, je pravda, že Ježíš všechno odpouští?“ – „Všechno. Přišel, aby odpustil, zachránil. Přeje si jediné – abys měl otevřené srdce“. Získejme zpět tuto schopnost prosit o odpuštění.

100. výročí narození P. Bohumila Koláře

Otec Bohumil Kolář by 7. ledna oslavil 100 let. Připomeňte si ho s námi na mši svaté v úterý 9. 1. 2024 ve 12 hod. Mnozí z vás si otce Bohumila pamatují z Vinoře a Roudnice nad Labem, kde působil, nebo od nás z Karlína, kde strávil poslední měsíce svého pozemského putování. Dokud mu to zdraví dovolilo, sloužíval mše svaté společně s otcem Mirkem nebo rozdával střípky ze své životní moudrosti. Bohu zůstával věrný po celý život – od studií za druhé světové války i později za vlády komunistického režimu. Ten ho za víru poslal do vězení a na několik let mu zakázal vykonávat kněžskou činnost. Ani to otce Bohumila nezlomilo a držel se svého kréda: „Nikdo nemůže položit jiný základ mimo ten, který je položen, kterým je Ježíš Kristus“ (Kor 3, 11). Po politickém uvolnění v roce 1968 pak působil dlouhá léta jako farář v Roudnici nad Labem. Do vyprávění otce Bohumila se můžete zaposlouchat také na stránkách Paměti národa. 👉https://www.pametnaroda.cz/cs/kolar-bohumil-1924

Farní odpoledne pro děti 13. ledna

V sobotu 13. ledna pořádá farnost odpoledne pro děti. Napřed půjdeme bruslit na Letné a potom si na faře dáme svačinu a podíváme se na film. Po filmu bude následovat krátká debata. Sraz v 13:30 na zastávce Sparta. Kontakt: P. Marek 703 459 184

Plán akcí (nejen) pro dětí únor-červen 2024

10. 2. Přespávačka na faře

16. 3. Sederová večeře

20. 4. Vycházka po Praze

4. 5.   Pouť pro všechny

8. 6.   Výlet do  přírody

Kontakt: P. Marek    703 459 184

Setkání pro rodiny 21. ledna

Zveme děti s rodiči v neděli 21. 1. 2024 po ranní mši svaté na dopolední setkání s hrami, písněmi a s možností seznámení se. Očekávaná doba setkání je cca 1,5 hod. Sejdeme se po mši svaté na faře. Drobné občerstvení vítáno.

Upozornění pro dárce farnosti

Pro zdaňovací období 2023 mimořádně platí, že v úhrnu lze od základu daně odečíst poskytnutá bezúplatná plnění = dary až do
30 % základu daně.

Sbírka v rámci neděle Božího slova

Při nedělních bohoslužbách 21. ledna 2024 vykonáme sbírku v rámci neděle Božího slova.


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Stránku připravili: P. Marco Basile, P. Stefano Pasquero

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.