NEDĚLNÍ STRÁNKA 50

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

31. prosince 2023       Svatek Svaté Rodiny           53/2023

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:                     Ne: 09.30 h;  18.30 h

                                                                       St, Pá: 12.00 h

Kaple sv. Karla Boromejského:                  Čt: 18.30 h

Vánoční bohoslužby

Pondělí 01. 01. 09.30 h; 18.30 h (Matky Boží, P. Marie)

Sobota 06. 01. 12.00 h (s žehnáním vody, křídy a kadidla)

Katecheze papeže Františka 27. prosince – Neřesti a ctnosti. 1. Úvod: střežit srdce

Uznejte hranice, neciťte se být pánem všeho, protože pýcha je počátkem všeho zla. A tak nám Genesis říká, že Bůh dosazuje prapředky za pány a strážce stvoření, ale chce je uchránit před domýšlivostí všemohoucnosti, před tím, aby ze sebe dělali pány dobra a zla, což je pokušení. Ošklivé pokušení i dnes. To je nejnebezpečnější nástraha pro lidské srdce.

Jak víme, Adam a Eva nebyli schopni odolat hadovu pokušení. Zlo nezačíná v člověku nějak halasně, když už se projeví nějaký čin, ale zlo začíná mnohem dříve, když se jím člověk začne zaobírat, zahrnovat ho do představ, myšlenek a nakonec se nechá lapit jeho lichotkami. Vražda Ábela nezačala hozeným kamenem, ale záští, kterou Kain zlovolně choval a která z něj udělala uvnitř monstrum. Ani v tomto případě nejsou Boží doporučení nic platná.

S ďáblem se nevede dialog. Nikdy! Nikdy se s ním nesmí diskutovat. Ježíš s ďáblem nevedl dialog; vyhnal ho. A na poušti, během pokušení, neodpovídal dialogem; prostě odpovídal slovy Písma svatého, Božím slovem […] A my musíme prosit o tuto milost, abychom se naučili střežit srdce.

Mše za dobrodince farnosti 5. ledna

Hodně lidí o náš kostel a naši faru pečuje. Jsou zde lidé, kteří věnují každý rok naší farnosti finanční dary, pak jsou zde lidé, kteří věnují čas péči o kostel, o liturgii a o farní dům, každý podle možností, které mu udělil Pán. Nakonec jsou zde lidé, kteří na naši farnost pamatují ve svých modlitbách. 

Jako uznání a vděčnost za jejich pomoc se každý první pátek v měsíci bude sloužit mši svatou obětovanou za všechny tyto naše dobrodince. Prosíme i vás, abyste se k této modlitbě připojili. 

Tříkrálová sbírka 5. ledna

          Den 5. 1. bude před kostelem postaven stan od 10 do 15h, organizuje to azylový dům sv. Terezie pro lidi bez domova.

Můžete poslat svůj příspěvek do virtuální kasičky na webu Tříkrálové sbírky.

Setkání po ranní mši svaté 7. ledna

Zveme všechny farníky v neděli 7. 1. po ranní mši svaté na novoroční sezení ve farním sále. Můžete přinést něco na zub, káva a čaj budou zajištěny.

Farní odpoledne pro děti 13. ledna

V sobotu 13. ledna pořádá farnost odpoledne pro děti od 6 do 13 let. Napřed půjdeme bruslit a potom si na faře dáme svačinu a podíváme se na film. Po filmu bude následovat krátká debata.

Kontakt: P. Marek 703 459 184

Setkání pro rodiny 21. ledna

Zveme děti s rodiči v neděli 21. 1. 2024 po ranní mši svaté na dopolední setkání s hrami, písněmi a s možností seznámení se. Očekávaná doba setkání je cca 1,5 hod. Sejdeme se po mši svaté na faře. Drobné občerstvení vítáno.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Stránku připravili: P. Marco Basile, P. Stefano Pasquero

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.