NEDĚLNÍ STRÁNKA  49

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

24. prosince 2023       4. Neděle Adventní              52/2023

Vánoční svátky a bohoslužby v Karlíně

Neděle          24. 12.          9:30 h (4. adventní) 16.00 h (vigilie)         24.00 h (půlnoční)

Pondělí         25. 12.                    09.30 h; 18.30 h 

Úterý               26. 12.            09.30 h (sv. Štěpána)

Středa             27. 12.            12.00 h (sv. Jana, apoštola)

Pátek               29. 12.            12.00 h

Neděle          31. 12.          09.30 h (s obnovou manželského slibu)

                                               18.30 h (na začátku občanského roku)

Pondělí         01. 01.         09.30 h; 18.30 h (Matky Boží, P. Marie)

Sobota             06. 01.            12.00 h (s žehnáním vody, křídy a kadidla)

Kaple sv. Karla Boromejského: Čt: 18.30 h

Jan Graubner – Z homilie během bohoslužby za oběti útoku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy – 23. prosince 2023

Možná máme podobné otázky jako ti Galilejci, kteří […] zažili pád věže v Siloe a viděli těch 18 mrtvých. Jak nápadná shoda čísel! Proč zrovna oni a ne jiní? Ježíš neuspokojí zvědavost posluchačů a nepotvrdí rozšířenou domněnku, že přece museli být špatní, když je Bůh neuchránil a dopustil tak strašné neštěstí. Ježíš obrací jejich pozornost jinam, do budoucnosti. Jestli se neobrátíte, jestli nezačnete myslet jinak, vaše budoucnost nebude lepší.

Snad se to týká i nás? Bohužel, myslím, že ano. Já nejsem škarohlíd a umím vidět důvody k radosti a naději, ale k jasným znamením nemohu být slepý. Všichni se snažíme budovat ráj na zemi, ale realita života nám ukazuje, že zlo existuje, že nestačí před ním zavírat oči, že nás před ním neuchrání žádná instituce ani žádný zákon, že pokud mu nechceme podlehnout, musíme se proti němu umět postavit. Ale vidět zlo jen v druhých, by bylo příliš laciné a taky nepravdivé. […]

Jako jsme si zvykli snadno a rychle se proklikat k informacím a odvykli jsme se promýšlet k poznání, takže dostatečně nevnímáme příčiny a důsledky, nevidíme souvislosti, tak nadužíváme komunikační prostředky a ztrácíme schopnost naslouchat druhým a být plně pro ně, takže se nakonec odsuzujeme k životu v neskutečném světě, k reálné samotě a opuštěnosti, byť uprostřed davu. Bezohledně se ženeme za pokrokem a neumíme brát ohled na ty, kteří nestačí, a vůbec nám nevadí, že i přes všude opakované začleňování lidí vylučujeme z našeho života ty slabší. Hájíme práva dospělých na štěstí a šlapeme po právech dětí na věrnou lásku otce i matky, na jistotu bezpečného zázemí domova. Konstatujeme nárůst depresí a sebevražd u dětí a mládeže a mluvíme jen o zvýšení počtu psychiatrů. Nemáme odvahu začít myslet jinak a rozhodnout se žít pro děti, aby netrpěly nedomilovaností. […]

Boží přikázání nespočívá v omezování, ale v lásce, která nehledá sebe, která vyrostla ke zralosti a umí se radovat s radujícími a plakat s plačícími. Protože hledá dobro druhého, nedělá si zbytečné starosti o sebe, ba osvobozuje od sebe samého. To je nejlepší cesta k překonání vnitřních smutků a depresí, ale i samoty. Kdo otevře srdce Bohu, který je Láska, a nechá Boha v sobě milovat, má vždycky dost sil k milování, i když může být těžké, má dostatečný důvod milovat i ty, kdo si to nezaslouží, protože sám se cítí Bohem milovaný a štědře obdarovaný. Dokonce může dozrát k takovému stupni lásky, která je schopná odpouštět.

Odpustit neznamená, že schvalujeme zlo, ale ukazujeme, že láska je silnější než to zlo. […] V obětním průvodu přineseme k oltáři jednu růži za každou oběť. A jednu přidáme i za toho, který se nechal Zlem ovládnout, a tak zmanipulovat, že se stal nástrojem příšerné smrti. Chceme tím vyjádřit naši víru, že láska musí na konec vždycky zvítězit. Amen.

Setkání po ranní mši svaté 7. ledna 2024

Zveme všechny farníky v neděli 7. 1. po ranní mši svaté na novoroční sezení ve farním sále. Můžete přinést něco na zub, káva a čaj budou zajištěny.


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Stránku připravili: P. Marco Basile, P. Stefano Pasquero

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.