NEDĚLNÍ STRÁNKA  48

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

Vážení přátelé, 

na sobotu 23. prosince. vyhlásila vláda den státního smutku kvůli tragické události na FF UK. Proto v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně budeme sloužit od 12 hodin mši svatou za oběti tohoto útoku a za jejich rodiny. 

Prosíme o pomoc při šíření této zprávy. 

Pokud se nemůže zúčastnit, protože bydlíte daleko, protože máte povinnosti před Vánoci a pod., spojte se s námi v modlitbě, buď Anděl Páně, nebo se pomodlete růženec, nebo cokoliv jiného. 

17. prosince 2023       3. Neděle Adventní              51/2023

  Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje:  Ne: 09.30 h;  18.30 h; St, Pá: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:St: 6.45 h           Čt: 18.30 h

Papež František – Anděl Páně v neděli 10. prosince

Evangelium popisuje Jana Křtitele jako „hlas volajícího na poušti“.

Poušť. Jan káže tam, poblíž řeky Jordán, blízko místa, kde jeho lid před mnoha staletími vstoupil do zaslíbené země. Přitom jako by říkal: chceme-li naslouchat Bohu, musíme se vrátit na poušť. Je to místo ticha a podstatných věcí, kde si člověk nemůže dovolit zabývat se zbytečnostmi, ale musí se soustředit na to, co je pro život nezbytné.

A to je stále aktuální připomínka: abychom mohli pokračovat v životní cestě, je třeba se zbavit chtění „dalšího“, protože žít dobře neznamená zasypávat se zbytečnostmi, ale zbavit se toho nadbytečného, sáhnout hluboko do svého nitra a uchopit to, co je před Bohem skutečně důležité. Pouze pokud skrze ticho a modlitbu uděláme místo Ježíši, budeme schopni osvobodit se od znečištění marnými slovy a pomluvami. Mlčení a střízlivost – ve slovech, v používání věcí, médií a sociálních sítí – nejsou jen „obětí“ nebo ctností, ale základními prvky křesťanského života.

Roráty

V kapli sv. Karla Boromejského bude mše rorátní v 6:45 h ve středu 20. prosince.

Moje nedělní album

Dnes rozdáváme odměny dětem, které přinesou sešitky „Moje nedělní album“ k nahlédnutí. 

Návštěva nemocných

          Během adventu jsme k dispozici navštívit lidi, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté. Kontakt: P. Marco Basile 608 040 986

Setkání po ranní mši svaté 17. prosince 2023

Zveme malé i velké farníky v neděli 17. 12. po ranní mši svaté na předvánoční sezení ve farním sále. Drobné občerstvení vítáno.

Modlitba za přežití zimy 21. prosince

          Srdečně zveme na mši svatou za všechny, kdo jsou bez přístřeší, aby v pořádku přečkali zimu. Mše bude ve čtvrtek 21. 12. 2023 od 13 h v Azylovém domě sv. Terezie v Pernerově ulici 20.

Zdobení a úklid kostela

          Bude probíhat v pátek 22. prosince od 14 h.

Předvánoční svátost smíření

Pátek 22. prosince od 16:00 do 19:00 h.

Sobota 23. prosince od 9:00 do 12:00 h.

Stále platí možnost zpovědi 30 min. před každou mší svatou.

Vánoční svátky a bohoslužby v Karlíně

Neděle                 24. 12.       09.30 h (4. adventní)     
                                                   16.00 h
(vigilie)              24.00 h (půlnoční)

Pondělí       25. 12.        09.30 h; 18.30 h 

Úterý            26. 12.                   09.30 h (sv. Štěpána)

Středa          27. 12.                   12.00 h (sv. Jana, apoštola)

Pátek            29. 12.                   12.00 h

Neděle       31. 12.         09.30 h (s obnovou manželského slibu)

                                                    18.30 h (na začátku občanského roku)

Pondělí       01. 01.        09.30 h; 18.30 h (Matky Boží, P. Marie)

Sobota            06. 01.                   12.00 h (s žehnáním vody, křídy a kadidla)

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Stránku připravili: P. Marco Basile, P. Stefano Pasquero

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.