NEDĚLNÍ STRÁNKA  47

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

10. prosince 2023       2. Neděle Adventní              50/2023

  Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje:  Ne: 09.30 h;  18.30 h; St, Pá: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h

Katecheze papeže Františka – o evangelizačním nadšení a apoštolské horlivosti věřících – 29. část

V této naší době, která nenapomáhá náboženskému pohledu na život a v níž se na různých místech hlásání setkává s většími obtížemi, námahou a zdánlivě nenese plody, může vyvstat pokušení, za kterého upouštíme od pastorační služby. Uchylujeme se třeba do bezpečné zóny, jakou je zvykové opakování všeho, co se stále dělá, anebo nás zvábí volání soukromé duchovnosti či mylně chápané ústřední postavení liturgie. Jsou to pokušení, která předstírají věrnost tradici, avšak častokrát spíše reagují na osobní nespokojenost, než aby se jednalo o odpověď Duchu. Pastorační tvořivost, odvaha v Duchu a jeho misionářský zápal jsou naopak důkazem věrnosti Bohu. „Ježíš Kristus může rozbít nudná schémata, v nichž ho domýšlivě vězníme, a překvapuje nás svojí neustálou, božskou kreativitou.“ (Evangelii gaudium,11).

Sbírka na mzdovou podporu duchovních 3. prosince

          Minulou neděli se při sbírce na mzdovou podporu duchovních vybralo při obou bohoslužbách 13 000 Kč. Děkujeme!

Roráty

V kapli sv. Karla Boromejského budou probíhat mše roráty v 6:45 h ve středu 13., 20. prosince.

Moje nedělní album

Dnes a ve 3. neděli adventní budeme rozdávat odměny dětem, které přinesou sešitky „Moje nedělní album“ k nahlédnutí. 

Vánoční koncert

Vánoční koncert školy Lyčkovo náměstí bude v karlínském kostele ve čtvrtek 14. 12. od 17:00. Letos se můžete těšit nejen na koledy, ale také na Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby! A ve středu 13. 12. od 17:30 vystoupí v kostele také děti z MŠ.

Návštěva nemocných

          Během adventu jsme k dispozici navštívit lidi, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté. Kontakt: P. Marco Basile 608 040 986

Setkání po mši svaté 17. prosince 2023

Zveme malé i velké farníky v neděli 17. 12. po ranní mši svaté na předvánoční sezení ve farním sále. Drobné občerstvení vítáno.

Modlitba za přežití zimy 21. prosince

          Srdečně zveme na mši svatou za všechny, kdo jsou bez přístřeší, aby v pořádku přečkali zimu. Mše bude ve čtvrtek 21. 12. 2023 od 13 h v Azylovém domě sv. Terezie v Pernerově ulici 20.

Zdobení a úklid kostela

          Bude probíhat v pátek 22. prosince od 14 h.

Předvánoční svátost smíření

Pátek 22. a sobota 23. prosince od 16:00 do 19:00 h.

Stále platí možnost zpovědi 30 min. před každou mší svatou.

Vánoční svátky a bohoslužby v Karlíně

Neděle          24. 12.         9.30 h (4. adventní)
                                            16.00 h (vigilie)                24.00 h (půlnoční)

Pondělí        25. 12.          09.30 h; 18.30 h 

Úterý            26. 12.          09.30 h


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Stránku připravili: P. Marco Basile, P. Stefano Pasquero

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.