NEDĚLNÍ STRÁNKA  46

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

3. prosince 2023         1. Neděle Adventní              49/2023

  Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje:  Ne: 09.30 h;  18.30 h; St, Pá: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h

Katecheze papeže Františka – o evangelizačním nadšení a apoštolské horlivosti věřících – 28. část

O dnešku se téměř vždy říká něco špatného. Jistě, v souvislosti s válkami, klimatickými změnami, globální nespravedlností a migrací, krizí rodiny a naděje není nouze o důvody k obavám. Obecně se zdá, že dnešní doba je prostoupena kulturou, která staví jedince nade vše a do středu všeho staví techniku, která je schopna vyřešit mnoho problémů a dosahuje gigantických pokroků v tolika oblastech. […] A tak vydává velké lidské aspirace napospas často nenasytné logice ekonomiky s vizí života, která zavrhuje ty, kdo neprodukují, a těžko dohlédne za hranice imanence. […] Je třeba se postavit na křižovatky dnešní doby. Jejich opuštění by ochudilo evangelium a zredukovalo církev na sektu. Naopak být tam přítomni nám křesťanům pomáhá obnoveným způsobem pochopit důvody naší naděje, vytěžit a sdílet z pokladu víry „nové i staré věci“ (Mt 13,52). Stručně řečeno, více než chtít obrátit znovu dnešní svět potřebujeme obrátit pastoraci tak, aby lépe ztělesňovala evangelium v dnešní době (srov. Evangelii gaudium, 25). Přijměme za svou Ježíšovu touhu: pomáhat našim spolupoutníkům, aby neztratili touhu po Bohu, aby mu otevřeli svá srdce a našli toho jediného, který dnes a vždy dává člověku pokoj a radost.

Sbírka na mzdovou podporu duchovních 3. prosince

Milí farníci, dnešní sbírka je věnována na mzdovou podporu duchovních v naší arcidiecézi.

Od ledna začne fungovat aplikace DONÁTOR, se kterou se již nyní můžete seznámit na adrese: praha.donator.cz

Kafé po mši 3. prosince

Hned po mši se sejdeme spolu ve farním sále na kávu a čaj.

Roráty

V kapli sv. Karla Boromejského budou probíhat mše roráty v 6:45 h ve dnech: 4., 13., 20. prosince.

Moje nedělní album

Ve 2. a 3. neděli adventní budeme rozdávat odměny dětem, které přinesou sešitky „Moje nedělní album“ k nahlédnutí.  Prosíme, aby si je děti ještě doupravily. O samolepky z uplynulých nedělí je možné požádat po nedělní mši sv. u východu z kostela.  

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

          Mše svatá bude v pátek 8. prosince v 12 h v kostele sv. Cyrila a Metoděje. V kapli sv. Karla Boromejského bude 7. prosince v 18:30 h.

Návštěva nemocných

          Během adventu jsme k dispozici navštívit lidi, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté. Kontakt: P. Marco Basile 608 040 986

Setkání po mši svaté 17. prosince 2023

Zveme malé i velké farníky v neděli 17. 12. po ranní mši svaté na předvánoční sezení ve farním sále. Drobné občerstvení vítáno.

Zdobení a úklid kostela

          Bude probíhat v pátek 22. prosince od 14 h.

Vánoční svátky a bohoslužby v Karlíně

Neděle          24. 12.         9:30 h (4. adventní)
                                                             16.00 h (vigilie)                 24.00 h (půlnoční)

Pondělí                   25. 12.          09.30 h; 18.30 h 

Úterý            26. 12.                   09.30 h


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email. farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Stránku připravili: P. Marco Basile, P. Stefano Pasquero

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.