NEDĚLNÍ STRÁNKA  45

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

26. listopadu 2023      Ježíše Krista Krále             48/2023

  Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje:  Ne: 09.30 h;  18.30 h;
St, Pá, So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h

Katecheze papeže Františka – o evangelizačním nadšení a apoštolské horlivosti věřících – 27. část

V Evangelii gaudium čteme: „Všichni mají právo zaslechnout evangelium. Křesťané mají povinnost hlásat je, aniž by někoho vyřazovali, a to nikoli jako někdo, kdo ukládá novou povinnost, nýbrž jako někdo, kdo sdílí radost, ukazuje krásné obzory a nabízí lákavou hostinu. Církev neroste proselytismem, nýbrž „přitažlivostí“. Bratři, sestry, vnímejme, že stojíme ve službě tohoto všeobecného určení evangelia, které je pro všechny, vyznačujme se schopností vycházet sami ze sebe – má-li být hlásání pravé, musí se zbavit sobectví – a buďme též schopni překonávat všechny hranice. Křesťané se mají vyskytovat spíše před kostelem než v sakristii, mají procházet „náměstími a ulicemi města“ (Lk 14,21).

Bible nám ukazuje, že když Bůh povolává nějakého člověka a uzavírá s některými lidmi smlouvu, řídí se vždy tímto měřítkem: někoho si volí, aby dospěl k ostatním. To je Boží měřítko, měřítko Božího povolání. Všichni Boží přátelé zakusili krásu, ale též zodpovědnost a tíži toho, že byli Bohem „vyvoleni“.

Červená středa 29. listopadu

Zveme všechny farníky k zapojení do iniciativy Červená středa. Smyslem akce je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. V Praze proběhne od 18.45 hod. průvod s červenými svíčkami od Karolina ke kostelu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Další informace zde.

Výroba adventních věnců 1. prosince

Zveme všechny malé i velké farníky na výrobu adventních věnců. Sejdeme se v pátek 1. prosince 2023 od 15 do 18 hodin ve farním sále v Karlíně. Přineste si vlastní korpus, svíčky, podstavce pod svíčky, ozdoby, drátky a případně něco na zub. Jehličí bude zajištěno.

Kontakt: Katka Mikuláštíkova 777 553 820.

Farní výlet pro děti 2. prosince

V sobotu 2. prosince pořádá farnost komentovanou prohlídku pro děti od 6 do 13 let na Hradčany. Sraz v 9:15 na zastávce tramvaji Brusnice.

Kontakt: P. Marek Mikuláštík 703 459 184.

Sbírka na mzdovou podporu duchovních 3. prosince

V neděli 3. prosince se bude konat při bohoslužbách sbírka na služné kněží. Tato sbírka slouží k doplnění zdrojů pro financování platů diecézních kněží. Vyzýváme vás k velkorysosti a štědrosti.

Kafé po mši 3. prosince

Příští týden bude možnost být spolu po ranní mši svaté na faře. Můžete přinést něco na zub, káva a čaj budou zajištěny.

Návštěva nemocných

          Během adventu jsme k dispozici navštívit lidi, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté, abychom jim přinesli svátosti nebo se společně pomodlili.

Kontakt: P. Marco Basile 608 040 986

Setkání po mši svaté 17. prosince 2023

Zveme všechny farníky v neděli 17. 12. 2023 po ranní mši svaté na předvánoční sezení ve farním sále. Drobné občerstvení vítáno.


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně ISSN 1213-6786

Farnost sv. Cyrila a Metoděje: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín      
Email. farnost@farnost-karlin.cz, tel: 222 743 517.

Stránku připravili: P. Marco Basile, P. Stefano Pasquero

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.