NEDĚLNÍ STRÁNKA 36

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

24. září 2023 25. neděle v mezidobí36/ 2023
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje:
www.farnost-karlin.cz
Ne: 09.30 h;  18.30 h
St, Pá, a 1. So: 12.00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:
www.farnost-nabalkane.cz
Ne: 11.00 h
St: 17.30 h
So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.

1. čtení: Iz 55, 6-9

Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše ani vaše chování není podobné mému – praví Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho chování, mé myšlení od myšlení vašeho

Odpověď k žalmu:

Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají

2. čtení: Flp 1, 20c-24. 27a

S. Pavel: „Bratři! Budu moci oslavit na sobě Krista, ať svým životem, ať svou smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Avšak kdybych tady žil dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit.“

Evangelium: Mt 20, 1-16a

‚Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.‘ On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat; co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?‘ „

Svátky v týdnu

úterý      26. záříSv. Kosmy a Damiána
středa    27. zářísv. Vincence z Pauly, kněze
čtvrtek   28. zářísv. Václava, mučedníka, Hlavního patrona české země
pátek     29. záříSv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
sobota   30. záříPamátka sv. Jeronýma, kněze  a učitele církve
neděle    1. října26. neděle v mezidobí Terezie od Dítěte Ježíše  

Svatováclavská sbírka na církevní školství –             

se koná tuto neděli 24. září 2023

Výuka náboženství

              Datum zahájení a termíny výuky náboženství budou upřesněny. Výuka bude pravděpodobně opět v pátek odpoledne. Prosíme rodiče, aby hlásili své děti do výuky v sakristii.

Mše svatá u nás v kostele 28. září 2023 v 18:30

Ve čtvrtek 28. září bude v našem kostele poutní mše svatá ke cti sv. Václava našeho hlavního patrona.

Národní Svatováclavská pouť 2023

Středa 27. září

18.50 přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse n/L., průvod do Staré Boleslavi

19.00 modlitba za národ, Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

Čtvrtek 28. září

7.00  mše svatá na hrobě sv. Václava v katedrále

                                                                       sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praze
7.00 ranní chvály v bazilice sv. Václava

7.30 a 8.30 mše svaté v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

10.00 Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi,

hlavní celebrant: Mons. Dominik Duka OP,

kazatel: Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

14.00 modlitba za národ u Palladia země České v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

17.00 odjezd relikvie sv. Václava na Pražský hrad


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email. farnost@farnost-karlin.cz;  tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.