NEDĚLNÍ STRÁNKA 37

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

1. října 2023 26. neděle v mezidobí40/ 2023
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; 
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš, a nenecháváš nás bez pomoci; posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy.

1. čtení: Ez 18, 25-28

Toto praví Hospodin: „Říkáte: ‘Pán nejedná správně!‘ Slyšte tedy! Je to mé jednání, které není správné, nebo spíš vaše?“

Odpověď k žalmu:

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

2. čtení: Flp  2, 1-11

Svatý Pavel píše: „Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno,…”

              Evangelium: Mt 21, 28-32

Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: „Synu, jdi dnes pracovat na vinici.“ On odpověděl: „Mně se nechce“, ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: „Ano, pane“, ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?

Svátky v týdnu

pondělí  2. říjnasv. Andělů strážných
středa    4. říjnasv. Františka z Asissi (5. července 1182 – 3. října 1226)
čtvrtek   5. října pátek     6. říjnasv. Faustyna Kowalská ( 25. srpna 1905 – 5. října 1938) První pátek v měsíci
sobota   7. říjnasv. Panna Maria Růžencová; První sobota v měsíci

Výuka náboženství

              Náboženství pro děti základních škol: Je možné se stále přihlásit na náboženství. Příští neděli po mši svaté proběhne v sakristii schůze rodičů, kteří přihlásili své děti. Náboženská výuka bude probíhat na faře ve čtvrtek odpoledne. V neděli domluvíme přesný čas.

              Pokud by měl někdo zájem pomáhat jako dobrovolník při výuce náboženství, byla by to pro nás velká pomoc.

              Zájemci ať kontaktují otce Marka Mikuláštíka. Kontakt: 703 459 184

Společenství pro středoškoláky

              V neděli 15. října začnou na faře pravidelná společenství pro středoškoláky. Začátek bude v 16:30 hod. Zájemci ať opět kontaktují otce Marka Mikuláštíka, kontakt: 703 459 184.

Sbírka na církevní školství

              Minulou neděli se v Karlíně při sbírce na církevní školství vybralo při obou bohoslužbách 6891,-všem dárcům moc děkujeme. Sbírku jsme odeslali. 

Příprava na výročí posvěcení kostela v Karlíně

              18. 10. 2023 bude naše farnost slavit 160. let výročí posvěcení kostela. Budeme rádi za jakoukoli pomoc s přípravou tohoto krásného výročí.

Papež: Vyhazování potravin je urážkou chudých

   Jídlo, které vyhazujeme do koše, nespravedlivě vytrháváme z rukou těch, kteří o ně přicházejí. Těm, kteří mají právo na každodenní chléb z titulu své nedotknutelné lidské důstojnosti, píše papež František v poselství zaslaném generálnímu řediteli FAO, Qu Dongyuovi, u příležitosti Mezinárodního dne osvěty o potravinových ztrátách a snižování plýtvání, které bylo 29. září.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín,
č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email. farnost@farnost-karlin.cz; tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.