NEDĚLNÍ STRÁNKA 32

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

6. srpna 2023 Proměnění Páně     30/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; —, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin)So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, tys při slavném proměnění svého Syna v přítomnosti Mojžíše a Eliáše upevnil víru apoštolů a ukázals, co nás čeká, až bude dovršeno naše přijetí za tvé děti; pomáhej nám, ať tvého Syna posloucháme a následujeme ho, abychom jako jeho spoludědici měli účast na jeho slávě.

1. čtení: Dan 7,9-10.13-14

Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

Odpověď k žalmu:

Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy.

2. čtení: 2 Petr 1,16-19

Svatý Petr píše: Neboť přijal od Boha Otce čest a slávu, když o něm vznešená Boží velebnost promluvila tato slova: ‚To je můj milovaný Syn, v něm já mám zalíbení.‘ Ten hlas přicházel z nebe a my jsme ho slyšeli, když jsme s ním byli na posvátné hoře.

                Evangelium: Mt 17, 1-9

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo.

Svátky v týdnu

pondělí – 7. srpnasv. Kajetána, kněze (1480-1547)
úterý  –    8. srpnasv. Dominika, kněze (1170-1221)
středa  –  9. srpnasv. Terezie Benedikty od Kříže, (Edita Stein) panny a mučednice, patronky Evropy (1891 – 1942)
čtvrtek – 10. srpnasv. Vavřince, jáhna a mučedníka (3. stol.)
pátek  –  11. srpnasv. Kláry, panny (1193-1253)

Sbírka do Fondu sv. Vojtěcha se koná tuto neděli 6. srpna.

Milí diecezáni

                obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při zajišťování finančních prostředků pro služné kněží.

                Jak mnozí víte, stát postupně končí s příspěvkem na činnost církve a od roku 2030 bude financování našeho provozu plně závislé na církevním společenství. Chci poděkovat za vaše dary poslané na Fond sv. Vojtěcha, který byl k tomuto účelu založen, a za vaši štědrost při minulých sbírkách. Mám radost, že osvědčujete solidaritu, když dáváte štědře podle svých možností bez ohledu na to, jestli patříte do farnosti chudé či bohaté.

                Bez štědrých dárců se nikdy neobejdeme.

                Přispět můžete i přímo převodem na účet: číslo: 88115522 / 0800

                Jan Graubner, arcibiskup pražský

Papež František při křížové cestě s mladými v Lisabonu

                …V následující chvíli ticha ať každý z nás pomyslí na své vlastní utrpení, pomyslí na své vlastní starosti, pomyslí na své vlastní trápení. Nebojte se, přemýšlejte o tom. A myslete na touhu duše, která by se chtěla opět usmívat. A Ježíš jde až ke kříži, umírá na kříži, aby se naše duše mohla usmívat. Amen.

Papež František ve Fatimě: Církev je domovem bez dveří, do něhož vstupují všichni bez výjimky

                V sobotu 5. srpna ráno se papež vydal do fatimské svatyně, kterou již jednou navštívil (13. května 2017) u příležitosti stého výročí mariánských zjevení. František, který Panně Marii Fatimské svěřil svůj pontifikát, se před její sochou modlil růženec za mír společně s nemocnými mladými lidmi a několika vězni. Modlitba za mír je součástí fatimského poselství“,

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.