NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

30. července 2023 17. neděle v mezidobí     29/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; —, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin)So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už teď přiváděly k tomu, co je věčné.

1. čtení: 1 Král 3, 5.7-12

Hospodin se zjevil Šalamounovi ve snu v noci. Bůh pravil: „Žádej si, co bych ti měl dát.“ Šalamoun řekl: „… Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout nad tvým lidem a rozlišovat dobro a zlo…“ Pánu se líbilo, že Šalamoun žádal právě toto.

Odpověď k žalmu:

Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.

2. čtení: Řím 8, 28-30

Svatý Pavel píše: „Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému.“

                Evangelium: Mt 13, 44-52

Ježíš vypráví podobenství o Božím království.

Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí.

Svátky v týdnu

pondělí – 31. červencesv. Ignáce z Loyoly, kněze (1491-1556)
úterý  –     1. srpnasv. Alfonse z Liguori, biskupa a uč. církve (1696-1787);
pátek   –   4. srpnasv. Jana Marie Vianneye, kněze (1786 – 1859) První pátek v měsíci
sobota   – 5. srpnaPosvěcení římské baziliky Panny Marie
Neděle   – 6. srpnaSvátek Proměnění Páně

Papež v srpnu vybízí k modlitbě za Světové dny mládeže

            Papež v doprovodném videoposelství vyzývá církev, aby se za tento úmysl modlila. Video, které je koncipováno jako dialog mladých lidí s papežem Františkem, vzniklo ve spolupráci Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) s Nadací Světových dní mládeže Lisabon 2023 a Dikasteriem pro laiky, rodinu a život.

            Když jdu do kostela ve čtvrti, kde bydlím, vidím jenom staré lidi. Je už církev jenom pro starce?

            Církev není klubem starých lidí, stejně jako není klubem mladých lidí. Pokud se stane klubem starých lidí, je odsouzena k zániku. Svatý Jan Pavel II. řekl, že pokud žijete s mladými lidmi, také omládnete, a církev potřebuje mladé lidi, aby nezestárla.

            Drahý papeži Františku, proč jste jako motto letošních Světových dnů mládeže zvolil: „Maria se vydala na cestu a spěchala“?.

            Jakmile se totiž Maria dozví, že bude Boží matkou, nedělá si selfie ani se nestaví na odiv. První, co udělá, je, že se ve spěchu vydává na cestu, aby sloužila a pomáhala. I vy se od ní máte naučit, že je třeba vykročit a pomáhat druhým.

            Co očekáváte od letošních Světových dnů mládeže v Lisabonu?

Rád bych v Lisabonu viděl zárodek budoucího světa. Světa, jehož středem by byla láska, kde bychom se mohli cítit jako sestry a bratři. Jsme ve válce, potřebujeme něco jiného. Světa, který by se nebál svědčit o evangeliu. Světa, kde by byla radost, protože pokud my křesťané nemáme radost, nejsme věrohodní a nikdo nám nevěří. Modleme se, aby Světové dny mládeže v Lisabonu pomohly mladým lidem znovu naplno žít evangelium a svědčit o něm v jejich vlastním životě.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.