NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

  2. července 2023 13. neděle v mezidobí    25/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; —, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin)So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světa; dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy.

1. čtení: 2 Král 4, 8-11.14-16a

Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta ho pozvala k jídlu. Kdykoli tam procházel, zašel se tam najíst. A ona řekla svému muži: „Vím, že je to svatý muž Boží, který k nám vždy přichází.

Odpověď k žalmu:

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.

2. čtení: Řím 6, 3-4.8-11

Svatý Pavel píše: „Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.“

                Evangelium: Mt 10, 34-42

Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“

Svátky v týdnu

pondělí – 3. červencesv. Tomáše, apoštola
úterý –     4. červencesv. Prokopa, opata (970-1053)
středa –   5. červencesv. Cyrila (827-869), mnicha a sv. Metoděje (815-885), biskupa, patronů Evropy
čtvrtek –  6. červencesv. Marie Gorettiové, panny a mučednice (1890-1902)

Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně – středa 5. července

            Bohoslužby: 09.30 h. a v 18.30 h.      Kostel je otevřen celý den.

Na závěr obou bohoslužeb možnost uctění ostatků sv. Cyrila.

Změna bohoslužeb v Karlíně.

Po dobu letních prázdnin nebudou bývat pondělní mše svaté v 12 h.

Předzpěv (Proglas) k slovanskému překladu Čtvero evangelia od sv. Cyrila (rok 863) (úryvek)

Jak proroci již dříve předpověděli,

Kristus přichází shromáždit národy,

neboť je světlem tohoto světa.

Neb oni řekli: Slepí prohlédnou,

hluší uslyší slovo Písma.

Je tedy třeba poznat Boha.

Proto slyšte Slované toto:

Slyšte Slovo, od Boha přišlo.

Slovo, jež krmí lidské duše,

Slovo, jež sílí srdce i rozum,

Slovo to, jež vede k poznání Boha.

Jako bez světla radost mít nebude

oko patřící na všechno stvoření Boží,


neb vše ani není krásné ani viditelné,


tak i každá duše bez knih

neznající zákona Božího,

zákona Písem duchovního,

zákona zjevujícího


Ráj Boží…

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.