NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

  9. července 2023 14. neděle v mezidobí    26/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; —, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin)So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu; naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou.

            1. čtení: Zach 9, 9-10

Toto praví Hospodin: „Hle, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu, je pokorný… Národům ohlásí pokoj.“

            Odpověď k žalmu:

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

            2. čtení: Řím 8, 9.11-13

Svatý Pavel píše: „A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás.“

            Evangelium: Mt 11, 25-30

Ježíš řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé, břemeno netíží.“

Svátky v týdnu

úterý –    11. červencesv. Benedikta, opata, patrona Evropy (480-547)
čtvrtek – 13. červencesv. Jindřicha (973-1024)
pátek –   14. červenceblah. Hroznaty, mučedníka  (1160-1217)
sobota – 15. červencesv. Bonaventury, biskupa a uč. církve (1218-1274)
Neděle – 16. července15. neděle v mezidobí, Panny Marie Karmelské 18. zjevení Panny Marie v Lurdech

Zamyšlení papeže Františka – 2. 7. 2023 (úryvek)

            Ježíš mluví o potřebě přijímat proroky; ti tedy stále existují, ale kdo jsou? Kdo jsou proroci? Kdo je prorok?

            Prorokem je, bratři a sestry, každý z nás: ve skutečnosti jsme všichni spolu se křtem obdrželi dar a poslání proroctví.

            Prorokem je ten, kdo v síle křtu pomáhá druhým číst přítomnost pod působením Ducha svatého. To je velmi důležité: číst přítomnost ne jako kroniku, ne… číst ji jako osvícenou a pod působením Ducha svatého, který pomáhá pochopit Boží plány a odpovídat jim…

            Jinými slovy, prorok je ten, kdo ukazuje druhým na Ježíše, kdo o něm vydává svědectví, kdo pomáhá žít dnešek a budovat zítřek podle jeho plánů.

            Prorok je živým znamením ukazujícím na Boha druhým, prorok je odrazem Kristova světla na cestě svých bratří a sester. A tak se můžeme ptát sami sebe: Přináším do něčího života trochu jeho světla? Osvědčuji se v tomto ohledu?

            Duch svatý rozdělil ve svatém Božím lidu dary proroctví: proto je dobré naslouchat všem.

            Například když je třeba učinit důležité rozhodnutí – myslete na to -, je dobré se nejprve modlit, vzývat Ducha, ale pak naslouchat a vést dialog a důvěřovat, že každý, i ten nejmenší, má totiž co důležitého říci, má prorocký dar, o který se může podělit.

            Tímto způsobem se hledá pravda a šíří se klima naslouchání Bohu a bratřím a sestrám, v němž se lidé necítí být přijímáni, jen když říkají, co se lidem líbí, ale cítí se být přijímáni a oceňováni jako dar pro to, čím jsou.

                Pomysleme na to, kolika konfliktům by se dalo tímto způsobem předejít a kolik by se jich dalo vyřešit, kdybychom naslouchali druhým s upřímnou snahou porozumět si navzájem!

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.