NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

28. května 2023 Seslání Ducha Svatého    20/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej jeho hojnost darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.

1. čtení: Sk 2, 1-11

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. …

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.

                Odpověď k žalmu:

Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.

                2. čtení: 1 Kor 12, 3b-7.12-13

Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha však jsou dány

každému k tomu, aby mohl být užitečný.

                Evangelium: Jan 20,19-23

Znovu jim řekl: ”Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.” Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: ”Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.

Svátky v týdnu

pondělí 29. květnaPanny Marie, Matky Církve
úterý     30. květnasv. Zdislavy (1220-1252)
středa   31. květnaNavštívení Panny Marie
čtvrtek    1. červnaJežíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
sobota     3. červnasv. Karla Lwangy a druhů mučedníků – Afrika (+ 1886)
Neděle     4. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice

Noc kostelů pátek 2. 6. 2023 – karlínském kostele

                18.00 – 23.00 hod.

Vzývání Ducha Svatého

            Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky;

            Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno; a obnovíš tvář země.

Hymnus k Duchu Svatému

1. Přijď, ó Duchu přesvatý, / rač paprsek bohatý / světla svého v nás vylít. / Přijdi, Otče nebohých, / dárce darů přemnohých, /

rač nám mysli osvítit.

2. Božský Utěšiteli, / něžný duší příteli, / rač nás mile zotavit. / V práci libý pokoji, / smiřiteli v rozbroji, / rač nás v pláči utišit.

3. Světlo duši blažící, / srdce v tebe věřící / rač milostně naplnit. / Člověk bez tvé pomoci / slábne a je bez moci, / vše mu může uškodit.

4. Viny z duší našich smaž / a vyprahlá srdce svlaž, / raněné rač vyhojit. / Srovnej, co je zkřivené, / zahřej, co je studené, / a nedej nám zabloudit.

5. Rač nás, v tebe věřící, / vroucně tebe prosící, / dary sedmi podělit. / Uděl v ctnosti prospěchu, / v smrti dodej útěchu /

a dej v radost věčnou vjít.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

28. května 2023 Seslání Ducha Svatého    20/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej jeho hojnost darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.

1. čtení: Sk 2, 1-11

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. …

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.

                Odpověď k žalmu:

Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.

                2. čtení: 1 Kor 12, 3b-7.12-13

Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha však jsou dány

každému k tomu, aby mohl být užitečný.

                Evangelium: Jan 20,19-23

Znovu jim řekl: ”Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.” Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: ”Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.

Svátky v týdnu

pondělí 29. květnaPanny Marie, Matky Církve
úterý     30. květnasv. Zdislavy (1220-1252)
středa   31. květnaNavštívení Panny Marie
čtvrtek    1. červnaJežíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
sobota     3. červnasv. Karla Lwangy a druhů mučedníků – Afrika (+ 1886)
Neděle     4. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice

Noc kostelů pátek 2. 6. 2023 – karlínském kostele

                18.00 – 23.00 hod.

Vzývání Ducha Svatého

            Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky;

            Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno; a obnovíš tvář země.

Hymnus k Duchu Svatému

1. Přijď, ó Duchu přesvatý, / rač paprsek bohatý / světla svého v nás vylít. / Přijdi, Otče nebohých, / dárce darů přemnohých, /

rač nám mysli osvítit.

2. Božský Utěšiteli, / něžný duší příteli, / rač nás mile zotavit. / V práci libý pokoji, / smiřiteli v rozbroji, / rač nás v pláči utišit.

3. Světlo duši blažící, / srdce v tebe věřící / rač milostně naplnit. / Člověk bez tvé pomoci / slábne a je bez moci, / vše mu může uškodit.

4. Viny z duší našich smaž / a vyprahlá srdce svlaž, / raněné rač vyhojit. / Srovnej, co je zkřivené, / zahřej, co je studené, / a nedej nám zabloudit.

5. Rač nás, v tebe věřící, / vroucně tebe prosící, / dary sedmi podělit. / Uděl v ctnosti prospěchu, / v smrti dodej útěchu /

a dej v radost věčnou vjít.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.