NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

14. května 2023 6. neděle velikonoční    19/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě.

                1. čtení: Sk 8, 5-8.14-17

Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého.

                Odpověď k žalmu:

Jásejte Bohu, všechny země, aleluja.

                2. čtení: 1 Petr 3, 15-18

Svatý Petr píše: „Vždyť i Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.”

                Evangelium: Jan 14, 15-21

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy.

Svátky v týdnu

úterý     16. květnasv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka hlavního patrona Čech (+1393)
čtvrtek  18. květnaNANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Začíná devítidenní příprava na Seslání Ducha sv. Ve farnostech budeme slavit následující neděli.
sobota   20. květnasv. Klementa Marie Hofbauera, kněze (1751-1820)

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným

                se koná tuto neděli 14. 5. 2023 při všech bohoslužbách.

Už tradičně probíhá v kostelích na šestou neděli velikonoční. Sbírka na pomoc Jen v minulém roce vynesla bezmála 9 milionů korun. Díky štědrosti dárců se tak dostane každý rok pomoc k tisícům lidí v nouzi. Například lidem, kteří se vracejí po válce v Iráku domů, nebo Libanoncům, kteří se ocitli v tíživé situaci.

Den matek – Děkujeme všem maminkám rodným, adoptivním i duchovním.

Za vše, cos mi dala, děkuji ti maminko,

tajemství života to je přece tvůj dar.

V srdci svém jsi skryla soužení a každý žal,

úsměvem mě voláš v otevřenou náruč svou.

Též tobě díky za dar života mého,

za oběť tvou v lásce přinesenou.

Tobě v srdci svém stále zpívám,

mami, dík za lásku tvou.

I když zítra budu daleko od tebe žít,

tvá láska vždy bude světlem stále duši mé.

Tobě v srdci svém stále zpívám,

mami, dík za lásku tvou.

I když zítra budu daleko od tebe žít,

tvá láska vždy bude světlem stále duši mé.      (T+N Gen Rosso)

Svátek sv. Jana Nepomuckého v Karlíně – pouť k břehu Vltavy

                V pondělí 15. 5. 2023 po polední mši sv. půjdeme již tradičně k Vltavě a poprosíme sv. Jana, aby se stal patronem „protipovodňových opatření.“

Vzpomínka na P. Františka Kohlíčka (* 11. 5. 1914)

  • Proběhla v sobotu 13. května 2023 v 11 h. u jeho hrobu na hřbitově v Buštěhradu.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.