NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

30. dubna 2023 4. neděle velikonoční    18/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu, předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce, aby došlo za svým vítězným
Pastýřem do nebeské radosti.

     1. čtení: Sk 2, 14a. 36 – 41

V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti apoštoly a slavnostně promluvil k lidem: „Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.“

            Odpověď k žalmu:Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

            2. čtení: 1 Petr 2, 20b – 25

Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. „On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.“ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě.

Evangelium: Lk 14, 1-12

Ježíš řekl: „Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“

Svátky v týdnu

pondělí – 1. květnasv. Josefa dělníka (mše svatá v Karlíně v 12.00 h)
úterý  –    2. květnasv. Atanáše, biskupa a učitele církve (295-373)
středa  –  3. květnasv. Filipa a Jakuba, apoštolů
sobota –  6. květnasv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka (1576-1620)

Papež František v Maďarsku s mladými

                V sobotu 29. dubna odpoledne se papež vydal do multifunkční sportovní arény v Budapešti.  Setkal se zde s mladými, kteří přicestovali z celého Maďarska i s ostatních zemí.

                “Biskup Ferenc nám řekl, že mládí je časem velkých otázek a velkých odpovědí. Je to pravda a je důležité, aby tu byl někdo, kdo bude provokovat a naslouchat vašim otázkám a nebude vám dávat snadné, předem připravené odpovědi, ale pomůže vám nebojácně čelit dobrodružství života a hledat velké odpovědi. To ostatně dělal i Ježíš. Předem připravené odpovědi jsou k ničemu. Nepomohou vám.

                Kristus je Bůh v těle, živý Bůh, který se nám přibližuje; je Přítel, nejlepší z přátel, je Bratr, nejlepší z bratrů, a umí velmi dobře klást otázky. V evangeliu vlastně On, který je Mistrem, spíše klade otázky, než dává odpovědi.”

                “Ježíš nechce, aby jeho učedníci byli školáky opakujícími učivo, ale mladými lidmi svobodnými a na cestě, společníky Boha, který naslouchá jejich potřebám a je pozorný k jejich snům.

                Jak v životě zvítězit? Stejně jako ve sportu existují dva základní kroky: za prvé, vytyčit si vysoký cíl; za druhé, trénovat.

                Máte talent? Určitě ano! Neodkládejte ho stranou v domnění, že ke štěstí vám stačí jakési minimum, třeba titul, práce, která vám vydělá peníze, trocha zábavy… Ne, dejte do hry to, co máte.

                Máte dobré vlastnosti? Bez obav do nich investujte! Cítíte v srdci, že máte nějakou schopnost, která může přinést mnoho dobrého? Cítíte, že je dobré milovat Boha, založit velkou rodinu, pomáhat potřebným? Nemyslete si, že jsou to nedosažitelné touhy: investujte do velkých životních cílů!”

                “Dnes vám všechno říká, že musíte být rychlí, výkonní, prakticky dokonalí, jako stroje! Pak si ale uvědomíme, že nám často dochází energie a nevíme, jak dál. Je tedy dobré umět se zastavit a doplnit palivo, dobít baterie. Ale pozor: nepropadejte se do vlastních melancholií a nerozjímejte nad svými smutky, není dobré omílat myšlenky na to, kdo mi udělal to či ono, vytvářet teorie o tom, jak se chovají druzí!”

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.