NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

9. dubna 2023 Zmrtvýchvstání Páně    15/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy.

1. čtení: : Sk 10, 34a.37-43

To (Ježíš) je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.

                Odpověď k žalmu:

Aleluja ( = Chvalme Pána)

                2. čtení: Kol 3,1-4

Svatý Pavel píše: „(Bratři a sestry!) Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi..”

Evangelium: Jan 20, 1-9

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že kámen je od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval… Oni šli a vstoupili do hrobu. Viděli a uvěřili. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

Svátky v týdnu

10. dubna – pondělípondělí Velikonočního týdne Karlín: 9.30 h, Na Balkáně: 11.00 h
16. dubna – Neděle  svátek Božího milosrdenství

Ve středu 12. dubna 2023 nebude Na Balkáně mše sv.

Změna bohoslužeb v kostele sv. Vojtěcha Na Balkáně

                Od soboty 15. 4. 2023 včetně bude večerní mše sv. v 18.30 h.

Velikonoční oktáv – 10. až 16. dubna 2023 slavíme,

že Ježíš Kristus překonal smrt a vstal z mrtvých, abychom i my žili navěky.

Z Velikonoční vigilie

                V této veliké noci křesťané na celém světě bdí a modlí se, poslouchají slovo Boží a slaví Kristovo vítězství nad smrtí. Připojme se k nim s vírou, že náš Pán Ježíš Kristus přemohl také naši smrt, že skrze něho také my žijeme v Bohu, že jeho vzkříšení je naše vzkříšení.

                Modleme se.

                Bože, požehnej + tento oheň.

Ať nám připomíná tvého Syna,

v němž nám zazářila tvá sláva.

Očisti naše srdce a dej,

ať se v nás rozhoří veliká touha po tobě,

aby světlo této veliké noci bylo předobrazem tvé slávy,

kterou nám připravuješ ve svém království.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Kéž bychom měli velikonoční oči,

                jež ve smrti dohlédnou až k životu,

                ve vině až k odpuštění,

                v rozdělení až k jednotě,

                v ranách až ke slávě,

                v člověku až k Bohu,

                v Bohu až k člověku,

                ve mně až k tobě.

                A k tomu veškerou velikonoční sílu.

                                                               (Klaus Hemmerle, 1929 – 1994, biskup v Aachen, Německo

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.