NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

2. dubna 2023 Květná neděle    14/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce.

                1. čtení: Ez 37, 12-13

Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země.

                Odpověď k žalmu:
U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.

                2. čtení: Řím 8, 8-11

Svatý Pavel píše: „Když sídlí ve Vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelné tělo svým Duchem, který sídlí ve vás.“

                Evangelium: Jan 11, 1-45

Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by neumřel. Ale vím dobře i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.

Věříš tomu?“

Bohoslužby o Velikonocích 2023 – Karlín:

 6. dubna – čtvrtekZELENÝ ČTVRTEK18.30 – mše sv.
 7. dubna – pátekVELKÝ PÁTEK      – den přísného postu15.00 – křížová cesta 18.30  – obřady
 8. dubna – sobotaBÍLÁ SOBOTA19.45  – vigilie 
 9. dubna – neděleVELIKONOČNÍ NEDĚLE 09.30; 18.30 mše sv. 
10. dubna – pondělíVelikonoční pondělí 09.30 – mše sv. 

Bohoslužby o Velikonocích 2023 – kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:

 6. dubna – čtvrtekZELENÝ ČTVRTEK17.30 – mše sv.
 7. dubna – pátekVELKÝ PÁTEK      – den přísného postu16.45 – křížová cesta 17.30 – obřady
 8. dubna – sobotaBÍLÁ SOBOTA20.00  – vigilie 
 9. dubna – neděleVELIKONOČNÍ NEDĚLE11.00 – mše sv. 
10. dubna – pondělíVelikonoční pondělí 11.00 – mše sv. 

! Ve středu 5. dubna 2023 nebude Na Balkáně mše sv.

Velkopáteční sbírka na Svatou zemi se koná na Velký pátek 7. dubna

Slova Pána Ježíše na kříži:

  1. „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (Lk 23,34)
  2. „Amen, pravím ti: „Dnes budeš se mnou v ráji.“
  3. (Lk 23,43)
  4. „Ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ (Jan 19,26-27)
  5. „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ (Mt 27,46)
  6. „Žízním“… (Jan 19,28)
  7. „Dokonáno je!“ (Jan 19,30)
  8. „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha“.

(Lk 23,46)

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.