NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

16. dubna 2023 Neděle Božího milosrdenství    16/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opat-ruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha a vykoupeni krví tvého Syna.

1. čtení: Sk 2, 42-47

Všichni, kteří přijali víru … Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě.

                Odpověď k žalmu:

Pán vpravdě vstal z hrobu, aleluja.

2. čtení: 1 Petr 1, 3-9

Bud‘ veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé.

Evangelium: Jan 20, 19-31

Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh.“

Svátky v týdnu

Neděle – 23. dubna  3. neděle velikonoční sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, (956-997) hlavního patrona pražské arcidiecéze

Poutní slavnost sv. Vojtěcha Na Balkáně

budeme slavit v neděli 23. dubna 2023 v 11 hod.

Pozvánka

1050. výročí založení pražského biskupství

            Sobota 22. dubna 2023 v 10 hod. v katedrále sv. VVV.

            Mše svatá ke cti sv. Vojtěcha.

Moudrost starých Čechů

            Dobré víno tvoří dobrou krev.

            Dobrá krev je předpokladem dobré nálady.

            Dobrá nálada přináší dobré myšlenky.

            Dobré myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům.

            A dobré skutky dělají člověka člověkem.

                        – citát ze sbírky RNDr. Jiřího Grygara, CSc. (vysíláno v Meteoru 1. 4. 2023)

Jste mými křídly, která světu nesou evangelium,

                Papež František přijal manažery a zaměstnance italské letecké společnosti ITA Airways, nástupkyně někdejší Alitalia,

                Papež pozdravil manažery a zaměstnance letecké společnosti, kteří tentokrát „přistáli ve Vatikánu“, a svěřil jim další svou myšlenku:

                „Kdyby měl svatý Pavel možnost cestovat letadlem, co by se stalo?“ Pravděpodobně to, co se stalo s papežem téhož jména, svatým Pavlem VI, „prvním v dějinách, který se vydal letadlem na apoštolskou pouť“.

Bylo to 4. ledna 1964, kdy nastoupil do letadla Alitalia DC8:

                „Papež Montini (Pavel VI.) si tolik přál cestu do Svaté země, krátkou, ale velmi intenzivní. S nadšením a dojetím ji oznámil koncilním otcům na konci druhého zasedání II. vatikánského koncilu. Tento let s odletem z Říma-Fiumicina a příletem do Ammánu slavnostně zahájil papežské cestování ve světě: nový způsob vykonávání papežské pastorační služby, který římskému biskupovi umožnil oslovit mnoho lidí, kteří by nikdy nemohli vykonat pouť do Říma“.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.