Nedělní stránka

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

26. března 2023 5. neděle postní    13/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce.

                1. čtení: Ez 37, 12-13

Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země.

                Odpověď k žalmu:
U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.

                2. čtení: Řím 8, 8-11

Svatý Pavel píše: „Když sídlí ve Vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelné tělo svým Duchem, který sídlí ve vás.“

                Evangelium: Jan 11, 1-45

Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by neumřel. Ale vím dobře i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.

Věříš tomu?“

Svátky v týdnu

2. dubna – NeděleKvětná neděle

Pobožnost Křížové cesty (během postní doby)

                Karlín – sv. Cyril a Metoděj – v pátek 12.25 hod. (ihned po mši sv.)

                Na Balkáně – sv. Vojtěch   –   sobota 17.00 hod (před mši sv.)

P. Karel Pilík – 16. výročí nebeských narozenin – (1. 4. 2007)

Obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie – papež František

            „V sobotu oslavíme slavnost Zvěstování Páně. Myšlenky zalétají k 25. březnu loňského roku, kdy se církev a lidstvo, a zejména Rusko a Ukrajina, ve společenství s biskupy celého světa zasvětily Mariině Neposkvrněnému Srdci.

                Neunavujme se v prosbách za mír, které svěřujeme Královně míru.

                Rád bych proto vyzval každého věřícího a společenství, zvláště modlitební skupiny, aby každého pětadvacátého března obnovovali tento úkon zasvěcení Panně Marii, aby nás všechny zachovala v jednotě a pokoji, neboť ona je Matkou.

Zásvětná modlitba z 25. 3. 2022 – úryvek

            Matko Boží a Matko naše, proto se svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému srdci nás samotné, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu.

            Přijmi tento náš úkon, který vykonáváme s láskou a důvěrou, dej, ať skončí válka, zajisti světu mír. Tvé „ano“, které jsi ze srdce vyslovila, otevřelo brány dějin Knížeti pokoje. Věříme, že skrze tvé srdce se znovu vrátí mír.

            Tobě proto zasvěcujeme budoucnost celé lidské rodiny, potřeby a očekávání lidí, úzkosti i naděje světa.

            Skrze tebe ať se na zemi rozhostí Boží milosrdenství a pokojný tep míru začne znovu pulsovat v našich dnech.

            Ženo, která jsi opakovala své „ano“, na kterou sestoupil Duch Svatý, uveď nás do Božské harmonie. Ty, která jsi životodárným pramenem naděje, napoj naše žíznívá srdce. Ty, která jsi utvářela Ježíšovo lidství, učiň z nás tvůrce společenství, ty, která jsi kráčela po našich cestách, doveď nás na stezku pokoje.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.