NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

12. března 2023 3. neděle postní    11/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž nám své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě.

1. čtení: Ex 17, 3-7

Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi… Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vyjdi před lid, vezmi si do ruky hůl, kterou jsi udeřil do Nilu a jdi. Hle, já tam budu stát před tebou na Chorebu, udeříš do skály, vytryskne z ní voda a lid se napije.“

            Odpověď k žalmu:
Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá!

2. čtení: Řím 5, 1-2. 5-8

Svatý Pavel píše: „Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vlita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“

Evangelium: Jan 4, 5-42

Ježíš jí (Samaritánce) odpověděl: „Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“

Svátky v týdnu

13. března – pondělíVÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
18. března – sobota6. nebeské narozeniny kardinála Miloslava Vlka

Sbírka do Fondu sv. Vojtěcha – mzdové podpory duchovních

                se koná tuto neděli 12. března 2023.

Dagmar Marvanová, + 10. března 2023 ve věku 76 let

                Rozloučíme se s ní v pátek 17. března 2023 v 12.00 h při mši svaté v karlínském kostele. Přejeme šťastnou věčnost.

Božena Háblová, + 24. února 2023 ve věku 98 let

                Rozloučení proběhlo 6. března 2023 v Nové obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech. Přejeme šťastnou věčnost.

Pobožnost Křížové cesty (během postní doby)

                Karlín – sv. Cyril a Metoděj – v pátek 17. 3. pobožnost nebude (pohřeb)  

                Na Balkáně – sv. Vojtěch   –   sobota 17.00 hod (před mši sv.)

Výňatky z rozhovoru s papežem Františkem, který pro švýcarský rozhlas a televizi (RSI) vedl italský vatikanista Paolo Rodari.

Když se loučíte, vždy všechny žádáte, aby se za vás modlili. Proč?

            Jsem si jistý, že se všichni modlí. Nevěřícím říkám: modlete se za mě, a pokud se nemodlíte, pošlete mi dobré vlny. Jeden přítel ateista mi totiž píše: …a já ti posílám dobré vlny. Je to sice pohanský způsob modlitby, ale je láskyplný. A milovat druhého je modlitba.     

Proč jste se rozhodl žít v Domě sv. Marty?

            Dva dny po volbách jsem šel převzít apoštolský palác. Není tak luxusní. Je dobře uspořádaný, ale je obrovský. Pocit, který jsem měl, byl jako obrácený trychtýř. Psychicky to nemohu snést. Náhodou jsem šel kolem místnosti, kde teď bydlím. A řekl jsem si: „Zůstanu tady“. Je to hotel, bydlí tam čtyřicet lidí, kteří pracují v kurii. A přijíždějí tam lidé ze všech koutů.

Chybí vám něco z vašeho předchozího života?

            Procházky, chůze po ulici. Hodně jsem chodíval pěšky. Jezdil jsem metrem, autobusem, pořád jsem byl s lidmi.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.