Nedělní stránka

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

5.3.2023 2. neděle postní    10/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očisťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu.

                1.            čtení:  Gn 12, 1-4a

Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem požehnání. V tobě budou požehnána všechna pokolení země.“

                Odpověď k žalmu:

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

2. čtení: 2 Tim 1, 8b-10

Svatý Pavel píše Timotejovi: „Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia. On nás spasil a povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z vlastního rozhodnutí…“

Evangelium: Mt 17, 1-9

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.

Pobožnost Křížové cesty (během postní doby)

            Karlín – sv. Cyril a Metoděj – pátek   12.30 hod. (po mši sv.)

            Na Balkáně – sv. Vojtěch   –   sobota 17.00 hod (před mši sv.)

S Bohem povstáváme z popela, ale bez Něho jsme prach

            Papež František na Popeleční středu: (pokračování)

            „Je tu však ještě druhý krok: popelec nás také vyzývá k návratu k Bohu a k bratrům.

            Pokud se totiž vrátíme k pravdě o tom, kdo jsme, a uvědomíme si, že naše ego samo o sobě nestačí, pak zjistíme, že existujeme pouze skrze vztahy: tomu původnímu s Pánem a těm životně důležitým s druhými lidmi.

            Popelec, který přijímáme na hlavu, nám tedy říká, že každá domněnka o soběstačnosti je falešná a že zbožšťování vlastního já je destruktivní a uzavírá nás do klece osamělosti. Shlížíme se v zrcadle domnělé dokonalosti, představujeme si, že jsme středem světa.

            Náš život je naopak především vztah: dostali jsme ho od Boha a svých rodičů a díky Pánu a těm, které nám staví po boku, ho můžeme vždy obnovovat a regenerovat.

            Postní doba je příhodným obdobím pro oživení našich vztahů s Bohem a s druhými: otevřít se v tichu modlitbě a vyjít z pevnosti našeho uzavřeného ega, přetrhat okovy individualismu a skrze setkání a naslouchání – nikoli skrze izolaci – znovu objevit ty, kteří každý den kráčejí vedle nás, a naučit se je znovu milovat jako bratry a sestry.

            …. Pokud se pokorně postavíme před jeho pohled, pak almužna, modlitba a půst nezůstanou vnějšími gesty, ale vyjadřují, kým skutečně jsme: Božími dětmi a bratry navzájem.

            Almužna a milosrdná láska projeví náš soucit s potřebnými a pomohou nám vrátit se k druhým;

            modlitba dá zaznít naší niterné touze po setkání s Otcem a přiměje nás vrátit se k němu;

            půst bude duchovní tělocvičnou, abychom se radostně zřekli toho, co je zbytečné a zatěžuje nás, abychom se stali vnitřně svobodnějšími a vrátili se k pravdě o sobě samých.

            Setkání s Otcem, vnitřní svoboda, soucit.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.