Nedělní stránka

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

26. února 2023 1. neděle v mezidobí    09/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na velikonoce: prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme.

            1. čtení: Gn 2, 7-9;3, 1-7

O stvoření člověka a hříchu prvních lidí.

            Odpověď k žalmu:

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

            2. čtení: Řím 5, 12-19

Svatý Pavel píše: „Jako se totiž celé množství stalo neposlušností jednoho člověka (Adama) hříšníky, tak zase poslušností jednoho (Ježíše Krista) se celé množství stane spravedlivými.”

            Evangelium: Mt 4, 1-11

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl Ježíšovi … Trojí pokušení          1.   Pokušení jídla, blahobytu

2. Pokušení moci a slávy, 3. Pokušení majetku

Pobožnost Křížové cesty (během postní doby)

            Karlín – sv. Cyril a Metoděj – pátek   12.30 hod. (po mši sv.)

            Na Balkáně – sv. Vojtěch   –   sobota 17.00 hod (před mši sv.)

S Bohem povstáváme z popela, ale bez Něho jsme prach

            Papež František na Popeleční středu:

            „Hle, teď je ta doba příhodná, hle, teď je ten den spásy! (2 Kor 6,2). Tento výrok apoštola Pavla nám pomáhá vstoupit do ducha postní doby. Postní doba je vskutku příznivým časem, abychom se vrátili k tomu podstatnému, abychom se zbavili toho, co nás tíží, abychom se smířili s Bohem, abychom znovu zažehli oheň Ducha svatého, který skrytě přebývá mezi popelem našeho křehkého lidství. Obřad popelce nás uvádí na tuto cestu návratu a adresuje nám dvě výzvy: vrátit se k pravdě o sobě samých a vrátit se k Bohu a svým bratrům.

            Především se máme vrátit k pravdě o sobě samých. Popelec nám připomíná, kdo jsme a odkud pocházíme, vede nás zpět k základní pravdě života: jen Pán je Bůh a my jsme dílem jeho rukou. My máme život, zatímco On je život. On je Stvořitel, zatímco my jsme křehká hlína, kterou formují jeho ruce.

            Pocházíme ze země a potřebujeme nebe, Jeho; s Bohem povstáváme z popela, ale bez Něho jsme prach.

Když pokorně skláníme hlavu, abychom přijali popelec, upamatujme se ve svém srdci na tuto pravdu: jsme Hospodinovi, patříme Mu. On totiž „uhnětl člověka z prachu hlíny a vdechl do jeho nozder dech života“ (Gn 2,7): existujeme, protože do nás vdechl dech života. A jako něžný a milosrdný Otec také prožívá půst, protože po nás touží, čeká na nás, očekává náš návrat. A vždy nás povzbuzuje, abychom nezoufali, ani když padáme do prachu své křehkosti a hříchu, „neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, má v paměti, že jsme jen prach“ (Žl 103,14).

Postní doba je tedy časem, kdy si připomínáme, kdo je Stvořitel a kdo tvor, kdy hlásáme, že jedině Bůh je Pán, pouze On, kdy se zbavujeme předstírané soběstačnosti a dychtivosti postavit se do středu a být premianty, kdy se vysvlékáme z myšlenky, že jen díky svým schopnostem můžeme být protagonisty života a proměňovat svět kolem sebe. Toto je příznivá doba k obrácení, ke změně pohledu především na sebe sama

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.