Nedělní stránka

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

19. února 2023 7. neděle v mezidobí    08/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom vždycky poznávali, co se ti líbí, a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli.

1. čtení: Sir 15,16-21

K svému bratru neměj nenávist v srdci, ale otevřeně ho napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil hříchem. Nemsti se, nechovej proti svým krajanům zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já jsem Hospodin!

                Odpověď k žalmu:

Hospodin je milosrdný a milostivý.

                2. čtení: 1 Kor 2, 6-10

Svatý Pavel píše: „Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!“

                Evangelium: Mt 5, 17-37

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Miluj svého bližního’ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým
i nespravedlivým.

Svátky v týdnu

středa  – 22. únoraPopeleční středa – den přísného postu
Neděle – 26. února1. neděle postní

Bohoslužby na Popeleční středu (22. 2. 2023)

            Karlín: 12.00 hod; 18.30 hod;            Na Balkáně: 17.30 hod.

Sbírka Svatopetrský haléř – se koná tuto neděli 19. 2. 2023

Pobožnost Křížové cesty (během postní doby)

            Karlín – sv. Cyril a Metoděj – pátek   12.30 hod. (po mši sv.)

            Na Balkáně – sv. Vojtěch   –   sobota 17.00 hod (před mši sv.)

Postní řád

            Při postu újmy je dovoleno najíst se jen jednou za den dosyta.

Tento spojený půst zdrženlivosti a újmy je závazný pro katolíky od dokončeného 18. do dokončeného 59. roku života.

            Mladistvým mezi 14. a 18. rokem a po dovršení 59. roku se v těchto dnech ukládá pouze půst zdrženlivosti od masitých pokrmů.

            Nemoc, těžká tělesná práce nebo jiný podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují.

Jeden Zdrávas za papeže Františka (www.decimus-annus.org)

            – takový název má iniciativa, vyhlášená tzv. digitální synodou (tedy synodálním procesem na sociálních sítích a mezi katolickými influencery) měsíc před desátým výročím pontifikátu. (13. březen)

            K onlinové modlitbě se může připojit každý prostřednictvím zvláštních webových stránek a poté, co se za papeže pomodlí jeden nebo více Zdrávasů, může zažehnout virtuální svíčku na mapě světa. V závěru papež František obdrží tuto mapu, která se již postupně plní mnoha plaménky na důkaz celosvětové modlitby za jeho službu.

            „Petrovská služba“, čteme v tiskovém prohlášení k této modlitební iniciativě, „je nesmírná milost, kterou Ježíš udělil své církvi a za níž máme být trvale vděční. Naše modlitba tudíž má být tím nejpatřičnějším darem, aby Bůh podporoval ve službě toho, koho si do tohoto úřadu vyvolil, neboť právě na této skále buduje svou církev v čase a dějinách.“

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.