Nedělní stránka

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

29. ledna 2023 4. neděle v mezidobí    05/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem.

1. čtení: Sof 2, 3; 3,12-13

Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří jednáte podle jeho výroku. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu.

Odpověď k žalmu:

Veleb, duše má, Hospodina.

                2. čtení: 1 Kor 1, 26-31

Svatý Pavel píše: „A přece: ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, a ty, které svět má za neurozené a méněcenné, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou „něco“, aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet.“

                Evangelium: Mt 5, 1-12a

Ježíšovo osmero blahoslavenství: 1- chudí v duchu, 2 – plačící, 3 – tiší,

4 – kdo lační a žízní po spravedlnosti, 5 – milosrdní, 6 – čistého srdce,

7 – tvůrci pokoje, 8 – kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost.

Svátky v týdnu

úterý   – 31. lednasv. Jana Boska, kněze (1815-1888)
čtvrtek – 2. únoraUvedení Páně do chrámu – Hromnice Žehnání svíček V Karlíně oslavíme v pátek 3. února v 12.00 h Na Balkáně oslavíme v sobotu 4. února v 17.30 h
pátek    –  3. únorasv. Blažeje, biskupa a mučedníka (4. stol.) Svatoblažejské požehnání

16. výročí nebeských narozenin P. Františka Kohlíčka (29. 1. 2007)

Svatoblažejské požehnání

Na přímluvu svatého Blažeje ať nás Bůh chrání ode všeho zlého

a zachová ve zdraví duše i těla.

Ve jménu Otce i Syna † i Ducha svatého. Amen.

Žehnání svíček o svátku Uvedení Páně do chrámu

            Bože, zdroji a původce světla,

tys dopřál spravedlivému Simeonovi dočkat se Spasitele všech lidí,

spatřit světlo, které osvěcuje všechny národy.

            Prosíme tě, shlédni na svůj lid shromážděný k tvé oslavě,

požehnej + tyto svíce a dej, ať chodíme ve světle tvých přikázání,

abychom došli do světla nehasnoucího.

Skrze Krista, našeho Pána.

Kardinál Parolin vybízí k modlitbě za papežskou cestu do Konga a Jižního Súdánu (31. ledna až 5. února 2023.)

            „Za několik dní budu Svatého otce doprovázet do Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu, tedy do zemí, které jsem mohl navštívit v červenci loňského roku.

            Modlím se a všechny vyzývám k modlitbě, aby tato apoštolská cesta byla tím, co si papež František přeje: poutí míru, která přispěje ke smíření, přinese útěchu místním církvím a povzbuzení lidem a upozorní svět na situaci jejich obyvatel a obecněji na situaci velkého afrického kontinentu“.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.