NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

5. února 2023 5. neděle v mezidobí    06/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, opatruj nás –  svůj lid – s otcovskou láskou; a protože nemáme oporu jinde, než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou
mocí.

1. čtení: Iz 58, 7-10

Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo a soumrak tvůj se stane poledním jasem.

                Odpověď k žalmu:

Spravedliví zazáří v temnotách jako světlo.

                2. čtení: 1 Kor 2, 1-5

Svatý Pavel píše: “…to proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.”

Evangelium: Mt 5, 13-16

Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.

Svátky v týdnu

pondělí – 6. únorasv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
středa –   8. únorasv. Josefíny Bakhity, panny (1868-1947)
pátek –  10. únorasv. Scholastiky, panny (480-547)
sobota – 11. únoraPanny Marie Lurdské; Světový den nemocných

Sny, zranění a vděčnost: Slova súdánských vnitřně vysídlených dětí

                Tři děti z táborů pro vnitřně vysídlené osoby vyprávěly papeži Františkovi své příběhy druhý den jeho apoštolské cesty do Jižního Súdánu.

                Rebecca žije v táboře v Džubě a řekla, že je „šťastná a poctěná“, že může být před papežem. „Jsi dobrý vůdce, protože jsi navzdory bolavému kolenu přišel, abys byl s námi,“ říká na adresu Františka a připomíná odklad cesty, na kterou se tento lid obzvlášť těšil. „Víme, že má děti rád a že vždy říká, že jsme důležití,“ dodala a zdůraznila, že „my, děti z Jižního Súdánu, opravdu rádi tančíme a zpíváme“. To je způsob, jak „chválit Boha“. A právě „ve jménu Ježíše“ žádá Rebeka římského biskupa o „zvláštní požehnání pro všechny děti, abychom mohli společně růst v míru a lásce“. Její hlas prozrazuje dojetí, holčička opakuje své „děkuji“ a uzavírá: „Na tento den nikdy nezapomeneme.”

                Johnson (14 let) – Jeho rodiče nemají práci, strýc mu posílá pomoc, „abychom si mohli koupit oblečení“. Chodí do třetí třídy, ale nezapomíná na mnoho vrstevníků, kteří tak nemohou činit, „protože není dost škol a učitelů pro všechny“. Není zde ani „dostatek místa na hraní fotbalu“. Čtrnáctiletý Johnson žije v táboře Malakal se svou matkou a otcem. „Mír je dobrý, problémy ne,“ připomíná a jasně vyjadřuje, co potřebuje on a mnoho, mnoho jeho vrstevníků: „Chceme mír, aby se lidé mohli vrátit do svých domovů, měli dobrou budoucnost, chceme, aby se v kostele konaly modlitby, aby nám Bůh dovolil vrátit se do města Malakal“. Město, domov, rodina: to vše je možné jen tehdy, když společně budujeme mír.

                Josef (16 let) – z nichž polovinu strávili v táboře ve městě Bentiu. Josefův příběh je příběhem chlapce, který byl předčasně povolán k dospělosti a nyní si uvědomuje, jaké drama prožívá. Jeho myšlenky se týkají budoucnosti, ano, osobní, „ale i dalších dětí“, protože ti, kdo poznali hlad a strach ze smrti, si přejí, aby se takové věci už nikdy neopakovaly. „Proč trpíme v táboře pro vysídlené? Kvůli probíhajícím konfliktům v naší zemi,“ říká. Jeho analýza je jasná, ví, že přežití není předem dané. „Já a moji rodiče jsme tu spolu s dalšími rodinami díky humanitární pomoci,“ ale „kdyby byl mír, zůstal bych doma“.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.