4. prosince 2022 2. neděle adventní

        NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

4. prosince 2022 2. neděle adventní46/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 06.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem.

1. čtení: Iz 11, 1-10

Vlk bude přebývat s beránkem, levhart si lehne vedle kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu a malý chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí, jejich mláďata ulehnou spolu, lev bude žrát jako býk plevy. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije a nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého hada. Nikdo nebude škodit ani zabíjet na celé mé svaté hoře, protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody pokrývají moře.

                Odpověď k žalmu:

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

                2. čtení: Řím 15, 4-9

Svatý Pavel píše: „Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději.“

                Evangelium: Mt 3, 1-12

Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

Svátky v týdnu

úterý –    6. prosincesv. Mikuláše, biskupa (+ 4. stol.)
středa  – 7. prosincesv. Ambrože, biskupa a učitele církve (339-397)
čtvrtek – 8. prosince Panny Marie, Počaté Bez Prvotního Hříchu
pátek –    9. prosincesv. Juan Diego (1474-1548) Guadalupe
sobota – 10. prosincePanny Marie Loretánské

Slavnost Panny Marie, Počaté Bez Prvotního Hříchu

                Karlín: ve čtvrtek 8. 12. v 18.30 h v kapli sv. Karla B. Vítkova 12

                                     v pátek 9. 12. v 12.00 h v kostele sv. Cyrila a Metoděje

                Na Balkáně: v sobotu 10. 12. v 17.30 h.

Mikulášská sbírka na bohoslovce – se koná tuto neděli 4. prosince 2022.

Roráty – Adventní očekávání: od 27. 11. do 23. 12. 2022

V Karlíně – kostel sv. C + M: po, st a pá: 12.00 h.

                 – kaple sv. Karla Bor., Vítkova 12: středa 7. 12. v 06.45 h.;

 Na Balkáněstředa v 06.30 h.; večerní mše sv. není.

Oslavy Neposkvrněného Početí v Lurdech (www.lourdes-france.com)

10:00 h Mezinárodní mše v podzemní bazilice Sv. Pia X

11:30 h Modlitba Anděl Páně a květinová pocta v jeskyni

14:30 h Óda na Neposkvrněné početí, hudební meditace v podání zpěváků a hudebníků Sanktuária, v bazilice Nostra Signora del Rosario

16:30 h Nešpory a Eucharistická adorace a žehnáním v bazilice Sv. Pia X

20:30 h Mariánský průvod s pochodněmi

V jeskyni budou umístěny tisíce růží

                V Římě 8. prosince, na Piazza di Spagna, papež tradičně položí kytici květin na mramorový sloup vysoký přes 11 metrů, na kterém stojí socha Panny Marie.          V Lurdech, na místě, kde Panna Maria řekla „ Já jsem Neposkvrněné Početí “, je svatyně spojena s touto tradicí. Tisíce růží budou umístěny v jeskyni k nohám Panny Marie, aby jí vzdaly stejnou poctu a prodloužily tak Bernadettinu radost, která řekla: „ na každé noze měla žlutou růži, barvu jejího růžencového řetězu “.

                I letos se Lurdy a Řím spojí, když na náměstí Piazza di Spagna jménem Lurdské svatyně položí košík růží rektor nedaleké baziliky Sant’Andrea delle Fratte (nazývaný Benediktem XV „Římské Lurdy“) a váza s růžemi budou zase umístěny v jeskyni Massabielle ve jménu baziliky Sant’Andrea delle Fratte.         

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.