11. prosince 2022 3. neděle adventní

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

11. prosince 2022 3. neděle adventní47/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 06.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou narození tvého Syna a prosíme tě: Dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.

1. čtení: Iz 35, 1-6a.10

Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého.

Odpověď k žalmu:

Přijď, Pane, a vysvoboď nás.

2. čtení: Jak 5, 7-10

Svatý Jakub píše: „Bratři vydržte všechno trpělivě až do doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu.“

Evangelium: Mt 11, 2-11

Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou.“

Svátky v týdnu

pondělí – 12. prosincePanny Marie Guadalupské (1531)
úterý –     13. prosincesv. Lucie, panny a mučednice (+304)
středa  –  14. prosincesv. Jana od Kříže, kněze a uč. Církve (1542-1591)

Roráty – Adventní očekávání: od 27. 11. do 23. 12. 2022

V Karlíně – kostel sv. C + M: po, st a pá: 12.00 h.

                 – kaple sv. Karla Bor., Vítkova 12: pondělí 12. 12. v 06.45 h.;

 Na Balkáněstředa v 06.30 h.; večerní mše sv. není.

Svátky a bohoslužby v Karlíně a Na Balkáně L. P. 2022

                Sobota 24. 12. 2022 – Štědrý den

                                v Karlíně: 16.00 h; 24.00 h                           Na Balkáně: 16.00 h

                Neděle 25. 12. 2022 – Slavnost Narození Páně

                                v Karlíně: 09.30 h; 18.30 h,         Na Balkáně:        11.00 h

                Pondělí 26. 12. 2022 – svátek sv. Štěpána, mučedníka

                                v Karlíně: 09.30 h                                           Na Balkáně:        11.00 h

Prvotní milost je víc než prvotní hřích – papež František 8. 12. 2022

                … i my hříšníci jsme obdrželi prvotní dar, který naplnil náš život, větší dobro než cokoli jiného, obdrželi jsme prvotní milost. Hodně mluvíme o prvotním hříchu, ale obdrželi jsme také prvotní milost, kterou si často neuvědomujeme.

                Co je to ta prvotní milost? Týká se toho, co jsme přijali v den našeho křtu, a proto je dobré si to připomínat a také slavit! Kladu otázku: tato milost přijatá v den křtu je důležitá. Ale kolik z vás si pamatuje datum svého křtu? Přemýšlejte, protože ten den je dnem velké milosti, nového začátku života, prvotní milosti, kterou máme. Bůh toho dne sestoupil do našich životů, stali jsme se navždy jeho milovanými dětmi. Zde je naše prvotní krása, ze které se můžete radovat! Dnes nás Maria, překvapená milostí, která ji učinila krásnou od prvního okamžiku jejího života, vede k úžasu nad naší krásou.

                Můžeme to pochopit prostřednictvím obrazu bílého křestního roucha, které nám připomíná, že pod zlem, kterým jsme se v průběhu let poskvrnili, je v nás větší dobro než všechno zlo, které se nám událo. Naslouchejme jeho ozvěně, slyšme, jak nám Bůh říká: „Synu, dcero, miluji tě a jsem stále s tebou, jsi pro mě důležitý, tvůj život je vzácný. Takto k nám promlouvá Bůh. Když se nám nedaří a jsme sklíčení, když jsme skleslí a hrozí nám, že se budeme cítit zbyteční nebo špatní, vzpomeneme si na toto, na původní milost.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.