27. listopadu 2022 1. neděle adventní

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

27. listopadu 2022 1. neděle adventní45/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (od 5. 10. 2022), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme Tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království.

1. čtení: Iz 2, 1-5

Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit. Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle.

            Odpověď k žalmu:

Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.

            2. čtení: Řím 13, 11-14

Svatý Pavel píše: „Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti.“

            Evangelium: Mt 24, 37-44

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Svátky v týdnu

středa – 30. listopadusv. Ondřeje, apoštola
sobota –  3. prosincesv. Františka Xaverského, kněze (1506-1552)

Roráty – Adventní očekávání: od 27. 11. do 23. 12. 2022

V Karlíně – kostel sv. C + M: po, st a pá: 12.00 h., so 3. 12.: 12.00 h.

                 – kaple sv. Karla Bor., Vítkova 12: pátek 2. 12. v 06.45 h.;

 Na Balkáně – středa v 06.30 h.; večerní mše sv. není.

Žehnání adventního věnce

Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce,

dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě.

Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci

ale sesíláš nám své světlo a svou spásu.

Prosíme tě, požehnej + tento věnec,

ať je pro nás znamením toho, že nám, kteří žijeme v čase,

dáváš účast na svém věčném životě bez začátku a konce.

A svíčky, které na něm budeme rozsvěcovat,

ať nám připomínají, žes nám poslal svého Syna

a chceš, abychom ho následovali a žili jako děti světla. Amen.

Papež František: Duchovní útěcha – 23. 11. 2022

                Co je to duchovní útěcha? Je to prožitek vnitřní radosti, který povoluje, abychom ve všem spatřovali Boží přítomnost, posiluje víru i naději a také schopnost činit dobro. Člověk prožívající útěchu se při střetu s těžkostmi nevzdává, protože zakouší pokoj silnější, než je zkouška. V duchovním životě i životě jako celku se tudíž jedná o veliký dar a prožitek této vnitřní radosti.

                Útěcha je niterné hnutí, které se dotýká hlubin našeho já. Nebije do očí, ale jemně lahodí jako kapka vody pronikající do houby (sv. Ignác). Člověk vnímá, že jej zahaluje Boží přítomnost, byť neustále ctící jeho svobodu. Nikdy to není nic neladného, co by se snažilo znásilnit naši vůli, ani pomíjivá euforie: naopak, jak jsme si všimli, také bolest – vyvolaná kupříkladu vlastními hříchy – se může stát důvodem k útěše.

                Je tudíž třeba konat rozlišování, i když prožíváme duchovní útěchu. Falešná útěcha se totiž může stát nebezpečnou, pokud ji nutkavě vyhledáváme kvůli ní samé a zapomínáme přitom na Pána. Jak by řekl svatý Bernard, hledá se útěcha poskytovaná Bohem, a nikoli Bůh v útěše.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.